Förortsprogrammet producerade vardagsinnovationer

Det nationella programmet för utveckling av förorterna har gett upphov till flera vardagsinnovationer. Cirka femtio projekt runt om i landet har deltagit i programmet. Programmet som inleddes 2008 är nu på slutrakan.

De mångsidiga projekten har fördjupat sig i de viktigaste frågorna som gäller förorterna: invånarengagemang och kompletteringsbyggande samt trivseln, funktionerna och den kulturella mångfalden i förorterna. Genom de projekt som utvaldes att ingå i programmet har man också kunnat öka förorternas konkurrenskraft och förstärka deras positiva image.

I projektet KOTILO som genomförts av Finlands Flyktinghjälp rf har man utvecklat metoder och modeller som förbättrar boendetrivseln för både invandrare och finländare samt förebygger konflikter. KOTILO utbildar boende och personer som arbetar med boendefrågor samt producerar material om boende på många språk. I projektet utarbetades en modell förgrannmedling, som är ett verktyg för att medla i tvister mellan boende och för att förbättra boendetrivseln. Många personer med invandrarbakgrund fungerar som grannmedlare. Utbildningen Asumispakki vill förklara vardagliga saker kring boende för invandrare, bl.a. med hjälp av tecknade serier. Materialet finns på Finlands Flyktinghjälps webbplats (på finska).

I projektet Osterit—lähiöiden helmet (Förorternas pärlor) som genomfördes i Lahtis undersöktes och utvecklades metoder för att aktivera invånarna att delta i förnyelsen av sin närmiljö. Infallsvinklar som projektet utgick från var nätverk, innovativitet och användarinriktning. Stadsdelarna Metsäkangas, Riihelä och Tonttila utsågs till föremål för förortsutvecklingen. I projektet använde man sig av innovationspromenader som bygger på en samhällsplaneringsmetod där man sammanför de aktörer som deltar i utvecklingen och går runt i det område som ska förnyas. I projektet använde man sig också av sociala medier för att engagera invånarna och nå ut med information. I projektet Osterit skapades också spelet Tuunaa Taajama (Fixa tätorten) som kan användas för att kartlägga invånarnas olika önskemål. Logiken i spelet kan också användas i kommunikationen mellan planerare och invånare. Med hjälp av spel och promenader kan man skapa miljöer där man stöder lärande och förnyelse.

Programmet för utveckling av förorterna samordnas av miljöministeriet och genomförs av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Publicerad 23.11.2011 kl. 13.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.37