Förortsprogrammet avslutas, utvecklingen av förorterna fortsätter

”För att nå större social enhetlighet måste förorterna lyftas fram som ett kärnområde i stadspolitiken”, sade bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru vid avslutningsseminariet för Förortsprogrammet.

”Segregation, social ojämlikhet och skillnader mellan bostadsområden har visat sig vara större problem än vi tidigare förstått och det märks tydligast i huvudstadsregionen. Förorterna och den service de tillhandahåller har en nyckelposition när det gäller att bryta segregationsspiralen. Trivsamma, attraktiva och fungerande bostadsområden har en viktig roll när det gäller att stärka den sociala enhetligheten och fungera som buffert mot marginalisering”, sade Krista Kiuru.

Programmet för utveckling av förorterna som inleddes 2008 har omfattat 45 projekt i tolv städer. Programmet har samordnats av miljöministeriet och genomförts av ARA.

Publicerad 30.11.2011 kl. 10.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.38