Det högsta trävåningshuset i Finland har nått takhöjd

Det för tillfället högsta trävåningshuset i Finland, som byggs i Vierumäki i Heinola, nådde takhöjd den 4 augusti 2011. Våningshuset har finansierats med ett tio års räntestöd från ARA.

Det första femvåningshuset av trä som byggs i Finland, PuuEra, byggs av Heinola stad, Versowood, Rakennusliike Reponen samt Koskisen Ab. Det finns sammanlagt 27 bostäder i huset, och de är alla två- eller trerummare. Huset är ett passivenergihus och i uppvärmningen används fjärrvärme som producerats med förnybart bränsle.

I PuuEra kombineras material och byggsätt som redan tidigare konstaterats vara fungerande på nya sätt. Om man jämför byggande i betong med byggande i trä har träbyggandet den fördelen att byggtiden är kortare, eftersom stom- och konstruktionslösningarna levereras som färdiga element till byggplatsen.

Mera information om bygget (på finska): www.puuera.fi

Publicerad 8.8.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.57