Den miljonte statsstödda bostaden byggs på Busholmen i Helsingfors

Byggandet av den miljonte statsstödda bostaden har inletts på Medelhavsgatan 5 på Busholmen i Helsingfors. Byggherre är Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS. För att fira milstolpen tilldelades HOAS blivande byggnad idag en hedersplakett av bostadsminister Jan Vapaavuori och Hannu Rossilahti, överdirektör för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

"Den miljonte statsstödda bostaden – en studentbostad på paradplats i Helsingfors – avspeglar på ett bra sätt hur aktuellt ARA-stödet fortfarande är. Numera är stödformerna mycket mångsidiga, med tyngdpunkt på utveckling av hyresbostäder. Den statsstödda bostadsproduktionen bör svara på de utmaningar som bl.a. den åldrande befolkningen, urbaniseringen och klimatförändringen för med sig", sade bostadsminister Jan Vapaavuori i samband med att hedersplaketten överräcktes.

Enligt överdirektör Hannu Rossilahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ges bostädernas läge i tätortsstrukturen större vikt än tidigare i den statsstödda ARA-produktionen. –"De här studentbostäderna som nu byggs i stadskärnan är ett bra exempel på byggande som bidrar till en sammanhängande urban struktur och på så sätt motverkar klimatförändringen." Rossilahti betonade att den statsstödda bostadsproduktionen också medverkar till att främja nya energieffektiva lösningar.

Nästan varannan bostad som byggts efter kriget i Finland har finansierats med statligt stöd. Den första statsstödda bostaden från 1949 byggdes också i Helsingfors, vid Mannerheimvägen 81.

HOAS tornhus bidrar till att avhjälpa bristen på studentbostäder i Helsingforsregionen. Fyra åttavåningshus med sammanlagt 206 bostäder kommer att stå klara hösten 2012.

Publicerad 19.1.2011 kl. 11.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.16