Avbetalningsköp skulle vara en ny modell för bostadsfinansiering

Hannu Rossilahti efterlyser nya tankesätt i finansieringen av bostäder: ”Avbetalningsköp kunde utvidgas så att de även om fattar köp av bostadsaktier. Vid avbetalningsköp baseras ägandet på besittningsrätt, som inte är regelrätt ägande men inte heller hyrande.” Rossilahti talade på ARA-dagens seminarium i Lahtis den 25 januari.

En bostadsmarknad med avbetalningsköp kunde grundas på samma grundkriterier som den statligt stödda bostadsproduktionen. En professionell byggherre skulle skaffa en ägo- eller hyrestomt till ett rimligt pris och ha hand om byggandet och fungera som disponent.

I stället för banken skulle ett finansieringsbolag ha hand om ägandet och finansieringen. Invånarna skulle betala ett bruksvederlag som omfattar service- och kapitalavgifter. Om invånaren önskar flytta bort under lånetiden, skulle bostaden sättas ut till försäljning som vilken annan avbetalningsnyttighet som helst och invånaren skulle utgående från gängse marknadspris få den del av nyttigheten som tillfaller denne, utgående från den summa som redan betalats.

Fördelen med modellen är att en invånare med ett litet kapital skulle kunna flytta in i en avbetalningsbostad. Riskerna för finansiären skulle vara små, eftersom det bostadsbolag som ägs av finansieringsbolaget skulle vara huvudgeldenär.

Publicerad 25.1.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.09