ARA stöder nybyggande, ombyggande och anskaffande av 3 800 bostäder för specialgrupper

ARA har gjort en understödsreservering för nybyggande, ombyggande och anskaffande av 3 800 bostäder avsedda för specialgrupper. Stödet söktes för sammanlagt 6 800 bostäder, men understödsreservering kunde göras för cirka hälften (56 %) av bostäderna. Vid val av projekt låg betoningen på projekt med den åldrande befolkningen som målgrupp.

Bostäder enligt användargrupp som fått stöd:

Långtidsbostadslösa 249
Projekt för utvecklingsstörda 517
Projekt för övriga handikappade 34            
Personer som rehabiliteras pga. mentala störningar och rusmedel 111
Åldringar som lider av minnesstörningar 1500        
Åldringar i sämre skick 722
Studerande 616
Ungdomsprojekt -
Stöd- och hyresbostäder för åldringar 54
TOTALT 3803 bostäder

Stöden omfattar cirka 133 miljoner euro i investeringsunderstöd och 313 miljoner euro i räntestödslån.

ARA har valt projekt som uppfyller kraven för understödet och som är vettiga att genomföra bland olika projekt som kommunerna förordat. Dessa projekt har placerats i prioriterad ordning enligt följande:

  • bidragsprojekt i de kommuner som gett avsiktsförklaring i Helsingforsregionen,
  • övriga tillväxtcentrum (Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Seinäjoki) med tonvikt på projekt för specialgrupper så som långtidsbostadslösa, utvecklingsstörda, personer som rehabiliteras pga. mentala störningar samt äldre personer med minnesstörningar,
  • övriga projekt i Finland med målgrupperna bostadslösa, utvecklingsstörda, personer som rehabiliteras pga. mentala störningar samt äldre personer med minnesstörningar,
  • övriga projekt i Finland med andra målgrupper än de ovan nämnda.

Projekt som genomförs av kommuner, kommunsammanslutningar eller samfund som ägs av dessa samt sådana projekt genomförda av övriga samfund som uppskattas ha tillräcklig förmåga att på ett ekonomiskt sätt producera och underhålla specialbostäder för en längre tidsperiod har getts företräde.

Därtill har man prioriterat projekt som ska konkurrensutsättas och där man har beredskap att påbörja byggandet under detta år. På grund av detta kommer en del av de projekt som annars prioriterats att förflyttas till nästa projektansökan.

De utvalda projekten främjar de riksomfattande målsättningarna och kvalitetsrekommendationerna för minskningar i anstaltsvård av i synnerhet utvecklingsstörda och åldringar. Med ARA-understödet byggs servicehus där det är hemtrevligt att bo och boendet baseras på hyresavtal. Invånarna får den service de behöver endera via kommunernas arrangemang eller som öppenvårdtjänster.

ARA har i större utsträckning än tidigare tagit i beaktande hur projekten anknyter till placeringskommunen och mera omfattande till servicestrukturen för social- och hälsovårdstjänster. Man bad social- och hälsovårdsorganen i kommunerna om ett mera detaljerat utlåtande än tidigare angående det långsiktiga behovet av projektet på orten.

Publicerad 15.2.2011 kl. 11.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 15.10