ARA och Tekes gör gemensam sak för reparationsbyggandet

"Alla som är verksamma inom området,
både beställare och tjänsteproducenter, 
behöver delta i samarbetet”, sade 
utvecklingsingenjör Lauri Paronen 
vid ARA på inledningsseminariet.

Det behövs nya krafttag för reparationsbyggandet. Därför samlar ARA och Tekes nu gemensamma krafter. Aktörerna inom branschen erbjuds modeller och resurser för att främja industriellt reparationsbyggande. Startskottet för projektet Korjaamisen uudistaminen (Förnyelse inom reparationsbyggande) gick den 13 december i Finlandia-huset. I evenemanget deltog cirka 200 yrkespersoner inom branschen med ett intresse för ämnet.

I inledningsseminariet presenterades goda exempel på industriellt reparationsbyggande i Finland och utomlands. Branschdirektör Reijo Kangas från Tekes berättade att finländska produkter redan används i andra länder och förundrade sig över att de av någon anledning inte har godkänts i Finland.

”Nu är det tid att agera. Tekes har förbundit sig till det här projektet i tre år framåt”, sade Kangas.

Läs mer i ARA-viesti 1/2012

Publicerad 15.12.2011 kl. 14.27, uppdaterad 25.7.2013 kl. 15.35