ARANvirtaa-bloggen har öppnats

ARA har startat ARANvirtaa-bloggen. Det är ett forum där ARAs anställda för fram och kommenterar frågor och fenomen med anknytning till boende och byggande.

ARA inte bara verkställer stödsystemen för boendet och styr användningen av ARA-bostadsbeståndet utan man utvecklar och producerar också mängder av information om boendet. Detta uppgiftsfält framhäver betydelsen av aktiv växelverkan.

ARA fortsätter de ärorika traditionerna från statens bostadsförvaltning som inrättades 1949 samtidigt som vår personal byts ut i snabb takt och förändringstakten i omvärlden tilltar.

Vi har rikligt med erfarenhet, sakkunskap och även åsikter när det gäller såväl statsstött hyresboende som bredare frågor om boende och byggande.

Vi medger att namnet på bloggen lätt kan associeras med en känd finsk ishockeytränare, fast de inte heter exakt likadant. Detta torde vara tillåtet, tränaren i fråga har ju också varit verksam i ämbetsverkets nuvarande hemstad Lahtis.

Vi hoppas att ARANvirtaa ska locka till sig läsare och kommentatorer som är intresserade av bostadsfrågor!

Gå till ARANvirtaa-bloggen

Publicerad 29.8.2011 kl. 15.00, uppdaterad 18.2.2013 kl. 14.55