Finansieringsansökan för forsknings- och utvecklingsprojekt år 2024 har öppnats

Nyhet 30-08-2023 kl. 12.20

Utvecklingspengarna är avsedda för projekt som anknyter till hållbart ARA-byggande, boende för grupper med särskilda behov, planering av boende i kommuner eller ARA-boende och bostadsmarknaden. Förhoppningen är att projektresultaten ska gynna hela ARAs verksamhetsområde.

Syftet med projekten är att producera ny information, utveckla nya verksamhetssätt för ARA-boende eller främja socialt och ekologiskt hållbart boende.

I denna ansökan delas sammanlagt högst 400 000 euro ut i utvecklingsfinansiering. Finansiering kan sökas av till exempel ARA-samfund, universitet och forskningsinstitut samt kommuner. Man önskar att i synnerhet olika aktörers gemensamma projekt deltar, där även andra aktörer inom den offentliga och privata sektorn deltar.

Ansökan om finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt som inleds 2024 är öppen fram till den 15 november.

Läs mera