Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

Nyhet 25-08-2022 kl. 14.05

Understöd kan beviljas för kostnader som uppstår när en fjärrvärmeanläggning avlägsnas och ersätts med en anläggning som tar in fjärrvärmevatten med en temperatur på högst 90 °C. Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.

Läs miljöministeriets pressmeddelande

Ansökan om understöd

Understödet kan sökas för alla typer av bostadshus, det vill säga även ägare av småhus och hyreshus kan ansöka om understöd. Fastigheten ska vara belägen i ett område där bytet av fjärrvärmeanläggning bidrar till att temperaturen i fjärrvärmenätet kan sänkas.

Understöd kan beviljas för kostnader som uppstår när en fjärrvärmeanläggning avlägsnas och ersätts med en anläggning som tar in fjärrvärmevatten med en temperatur på högst 90 °C. Även kostnader för balansering och reglering av värmesystemet i samband med bytet berättigar till understöd.

I samband med ansökan om understöd ska den sökande lämna en utredning om åtgärderna samt en verifiering av fjärrvärmenätets läge av fjärrvärmenätets innehavare.

Understödets belopp

  • Understöd kan beviljas för småhus till ett belopp av 2 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 500 euro per balanserat och reglerat system.
  • Understöd kan beviljas för radhusbolag till ett belopp av 3 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 1 000 euro per balanserat och reglerat system.
  • Understöd kan beviljas för flervåningshusbolag till ett belopp av 4 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 2 000 euro per balanserat och reglerat system.

ARA ordnar ett webbinarium på Teams Live den 20 september 2022 kl. 14.00 för dem som är intresserade av det nya understödet. Anmälningstiden pågår till den 15 september. Webbinariet ordnas på finska. Anmälan till ARA:s webbinarium den 20 september.

Frågor om att ansöka om bidrag:
Sini Sirén, tfn 029 525 0832
Kari Lappalainen, tfn 029 525 0801
email: förnamn.släktnamn(at)ara.fi