Bra boende skapar en trygg grund för livet

Nyhet 10-06-2022 kl. 14.04
ISHF2022 isologo

Stadsfestivalen International Social Housing Festival (ISHF), som fokuserar på allmännyttigt boende, samlar yrkespersoner och experter, forskare, byggherrar samt arkitekter och planerare från hela världen i Helsingfors i juni. Över 800 deltagare från 54 olika länder har redan registrerat sig för evenemanget.

Festivalens program består av seminarier, punktbesök, utställningar och nätverksevenemang, sammanlagt 80 stycken. En del av dessa ordnas av inhemska partner, andra av internationella partner. Idén med festivalen är växelverkan och att lära av varandra. Finländarna presenterar sina egna projekt och framgångar, men vi har också mycket att lära av andra länders idéer och god praxis.

Den viktigaste tanken med festivalen är att ett bra boende är grunden för ett gott liv för alla under hela livscykeln: Familjer, singlar, unga, äldre, handikappade.

Festivalen erbjuder ett mångsidigt utbud av allmännyttigt och hållbart boende. Det ordnas cirka 80 evenemang med tre teman:

  • People first: quality of housing as quality of living
  • Achieving affordability and sustainability in housing
  • The right to housing: getting rid of the excuses not to guarantee it

Helsingfors satsar på mångsidig bostadsproduktion

I Helsingfors hör ungefär var femte bostad till den allmännyttiga bostadsproduktionen som stöds av staten, och stadens bostäder har redan länge haft en betydande roll i bostadsutbudet. Nya objekt som representerar den nyaste produktionen finns i Busholmen och Fiskehamnen. Dessa platser kan vi stolt presentera för våra utländska festivalgäster. Också det finländska sättet att ordna studentbostäder med statligt stöd är ett utmärkt exempel på hur man lyckats. Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS) och Finlands studentbostäder SOA rf deltar aktivt i festivalen. Minskad bostadslöshet enligt principen Bostad först är också en finländsk framgångssaga som diskuteras under festivalen.

För dem som är intresserade av forskningsdata erbjuds program av de finländska samarbetspartnerna Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Tammerfors universitet. Bland annat forskningscentret New Social Housing vid Wiens tekniska universitet och den italienska yrkeshögskolan Bari ger en internationell touch.

I klimatförändringens tidevarv är framtidens boende en viktig temahelhet: Hur kan man kombinera rimliga priser och hållbar utveckling i boendet? Ämnet diskuteras på flera seminarier och workshoppar.

Huvudarrangör för Helsingfors ISHF-festival är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) tillsammans med huvudparterna Helsingfors stad och Housing Europe.

ISHF-festivalen ordnas med organisationen Housing Europes koncept. Den första festivalen hölls 2017 i Amsterdam och nästa i Lyon 2019. Efter Helsingfors står Barcelona på tur för festivalen. 

ISHF2022 tyttö

Social Housing Festival (ISHF), Helsingfors 14-17.6. 2022
Under festivalen är evenemangsinformationen öppen på evenemangstorget i Helsingfors stadshus kl. 8–18 för allmän rådgivning för deltagarna.

Representanter för media kan delta i evenemanget genom att registrera sig

Mer information: Sina Rasilainen, tfn 050 3089 836

Information på webben: Information på webben