Ansökande om bostadsrättsbostad ändras

Nyhet 14-12-2021 kl. 14.19

Lagen om det allt mer populära bostadsrättsboendet kommer att ändras från och med början av 2022. Ändringarna påverkar såväl ansökandet om bostadsrättsbostad som nuvarande boende och myndigheternas roller.

”Praxisen kring bostadsrättsboende förtydligas för att systemet bättre ska betjäna bostadssökande som är i verkligt behov av en bostad. Reformen påskyndar processen kring erbjudande och godkännande av bostadsrättsbostäder”, säger överinspektör Anne Salin från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Vid ansökande av bostadsrättsbostad finns det nu och även efter reformen två skeden: först ansöker man om ett ordningsnummer och därefter skickar man in en bostadsansökan. Om flera personer ansöker om samma bostad avgör det lägsta numret vem som får bostaden.

Ansök först om ett ordningsnummer, skicka sedan in bostadsansökan

”Ansökandet om bostadsrättsbostad, som betraktats som komplicerat, förenklas. Efter reformen får man det ordningsnummer man behöver för att ansöka om bostad från ARA oavsett var den som ansöker om bostad bor eller var han eller hon ansöker om bostad”, berättar Anne Salin.

Man kan ansöka om ett nytt riksomfattande ordningsnummer hos ARA digitalt från och med den 1.9.2023. Detta nummer gäller i två år. Ordningsnumret är dock förbrukat när du flyttar till bostadsrättsbostaden. Om du byter bostad med en annan boende eller om du flyttar till en bostad i samma objekt behöver du inget ordningsnummer.

Salin konstaterar att det ordningsnummer man en gång fick i det gamla systemet gällde för alltid och att en del kunde ha flera ordningsnummer på olika orter. Gamla ordningsnummer som man ansökt om från kommunen eller staden gäller till och med 31.12.2023.

Anne Salin berättar dessutom att när du har bott i din bostadsrättsbostad i två år, kan du överlåta den till exempelvis en familjemedlem. Och du behöver inte avstå från bostadsrättsbostaden om du flyttar tillfälligt till en annan ort på grund av arbete eller studier. Du kan också hyra ut din bostad i ett par år.

I Finland finns det bostadsrättsbostäder på 48 orter. De största samfunden som erbjuder bostadsrättsbostäder är: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, TA-asumisoikeus Oy, AVAIN Asumisoikeus Oy och Helsingin Asumisoikeus Oy. Alla bostadsrättssamfund har webbplatser genom vilka man enkelt ansöker om bostad.

Mer information om reformen  
 

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSBOSTAD?

I Finland finns det ca 52 000 bostadsrättsbostäder. Efterfrågan på dem har ökat under coronatiden. De första bostadsrättsbostäderna byggdes på 1990-talet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder byggandet och renoveringen av bostadsrättsbostäder genom att bevilja byggsamfunden statligt understödda räntestödslån.

Den boende i bostadsrättsbostaden betalar en bostadsrättsavgift för sin bostad, som är 15 % av bostadens byggnadskostnader. Utöver detta betalar han eller hon bruksvederlag varje månad. För personer under 55 år påverkar den sökandes tillgångar om han eller hon får en bostad.

Exempel på storleken på bruksvederlag för bostadsrättsbostäder 2021:

  •  I Tammerfors, Åbo och Uleåborg var bruksvederlagen 12–15 % lägre än hyrorna för fritt finansierade bostäder. I huvudstadsregionen var de fritt finansierade hyrorna i genomsnitt 43 % dyrare än bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder.
  • I stora städer, med undantag för Esbo, var bruksvederlagen något lägre än ARA-hyrorna.