Ytterligare satsningar på understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

Nyhet 31-05-2021 kl. 9.42

Understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar har väckt stort intresse bland husbolag. I understödet föreslås det i programmet för hållbar tillväxt, som publicerades onsdagen den 26 maj, ett tillägg på 20 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument, varav 17 miljoner riktas till laddningsinfrastruktur i bostadsbyggnader och 3 miljoner till företagsbyggnader. I årets tredje tilläggsbudget föreslås att 7,5 miljoner euro allokeras till understödet i år.

När det gäller beredskap för laddningspunkter som beviljas understöd beräknas det totala antalet överstiga 20 000, när också det tilläggsanslag som nu föreslås beaktas. Understöd har beviljats för laddningsinfrastruktur i bostadsfastigheter sedan 2018. Understöd för laddningsinfrastruktur i anslutning till arbetsplatsparkering ska enligt planerna kunna sökas år 2022.

”När det gäller bostadsbyggnader har understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar fått ett bra mottagande, och det är fint att det nu får ett välbehövligt tilläggsanslag. Nästa år ska stödet också omfatta företag. En heltäckande laddningsinfrastruktur är en nödvändig förutsättning för elektrifieringen av trafiken”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

ARA som beviljar understödet, har det redan i år inkommit över 420 ansökningar, för vilka de 5,5 miljoner euro som tidigare reserverats för innevarande år har bundits.

Ansökningar kan lämnas in året runt

ARA beviljar understöd till sammanslutningar som äger bostadshus för sådana ändringar i fastigheternas elsystem som behövs för laddningsstationer för elbilar.

Ansökningarna kan skickas året runt och de behandlas i ankomstordning. Om anslaget tar slut, lämnas ansökan väntande på följande anslag.

ARA ber sökandena noggrant läsa igenom ansökningsanvisningen och lämna in de bilagor som begärs på en gång. Välgjorda ansökningar möjliggör en snabb behandling av ansökningarna.

Understödets belopp uppgår för närvarande till 35 eller 50 procent av de godkända kostnaderna.
Med understödet främjas hushållens möjligheter till laddning av elbilar och därigenom en ökning av elbilsbeståndet i enlighet med målen i den nationella klimat- och energistrategin.