Det erbjuds flera stödformer åt den som byter ut oljeuppvärmningen

Nyhet 19-05-2021 kl. 15.16

Staten erbjuder dem som byter ut oljeuppvärmningen i småhus tre sorters morötter, men för en renovering kan man endast få ett stöd. Vi sammanställde tips och länkar som stöd för valet av stödform.

Småhusägare uppmuntras för närvarande att byta ut oljeuppvärmningen med tre alternativa stöd: Med NTM-centralens understöd som har riktats just till att avstå från oljeuppvärmning, med ARAs energiunderstöd samt med hushållsavdrag i beskattningen. För hushållsavdraget har man planerat en höjning för åren 2022-2027 för dem som byter ut oljeuppvärmningen.

För en renovering kan man dock endast få ett slags stöd. Det finns tydliga skillnader i användningen av stöden och i villkoren, så det lönar sig att noggrant utreda de olika stödens lämplighet och storlek för den egna fastigheten innan man väljer stödform.

Det lönar sig att börja planera bytet av uppvärmningsform genom att välja den uppvärmningsform som passar bäst. För att till exempel installera jordvärme krävs åtgärdstillstånd av kommunen och det är i allmänhet inte möjligt på grundvattenområden. Tips på val av uppvärmningsform får man på Motivas webbplats och via energirådgivningen för konsumenter.

Begär anbud och välj utifrån dem

"När man har hittat en lämplig uppvärmningsform för den egna fastigheten lönar det sig att be entreprenörerna om anbud som visar både projektets totala kostnad och arbetets andel. Det är lättare att jämföra olika stödformer när dessa faktorer är klara", säger gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Beroende på den nya uppvärmningsformen kan NTM-centralens understöd uppgå till 2 500 eller 4 000 euro och den kan användas för både utrustnings- och arbetskostnader.

ARAs energiunderstöd beviljas i stor utsträckning för åtgärder som förbättrar energiprestandan, både för utrustningen och arbetet. Understödets belopp är 50 procent av de godkända kostnaderna, men högst 4 000 eller 6 000 euro beroende på hur energieffektiviteten förbättras. För att bedöma energieffektiviteten används E-talsberäkningar.

Hushållsavdrag fås endast för arbetets andel, inte för utrustning. År 2021 är hushållsavdraget 40 procent av arbetets andel och högst 2 250 euro. Tillsammans med maken/makan kan man få avdrag på sammanlagt 4 500 euro när arbetskostnaderna är minst 11 750 euro.

För åren 2022-2027 planeras ett större hushållsavdrag på 60 procent för dem som byter ut oljeuppvärmningen. Maximibeloppet skulle vara 3 500 euro. Tillsammans med maken/makan kan man få ett avdrag på sammanlagt 7 000 euro, när arbetskostnaderna uppgår till minst 12 000 euro. Beslut om villkoren för ett högre skatteavdrag och andra detaljer torde fattas i slutet av 2021.

För ensamboende är understödet i allmänhet större, om man är två lönar det sig att jämföra alternativen

För ensamboende är NTM-centralens eller ARAs understöd på 4 000-6 000 euro alltid större än hushållsavdraget, men i hushåll med två vuxna lönar det sig att omsorgsfullt jämföra olika stödformers lämplighet och omfattning.

"ARAs energiunderstöd lämpar sig särskilt för objekt där man vidtar flera åtgärder som förbättrar energieffektiviteten, till exempel byte av uppvärmningsform, tilläggsisolering samt byte av fönster och dörrar", berättar överinspektör Sini Sirén vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Motiva har som exempel beräknat de olika stödalternativens inverkan på de totala kostnaderna i egnahemshus där oljeuppvärmningen byts ut mot jordvärme, luft-vattenvärmepump eller fjärrvärme. Priserna är fiktiva och den verkliga prisvariationen är stor beroende på objektet och dess läge. Också arbetets andel är endast en riktgivande bedömning.

"För närvarande är två personers hushållsavdrag större än NTM-centralens understöd när arbetskostnaderna överstiger 10 500 euro. Ett eventuellt höjt hushållsavdrag för åren 2022-2027 skulle vara större än understödet när arbetskostnaderna överstiger 7 000 euro och avdraget görs av två personer", säger Teemu Kettunen, energiexpert vid Motiva.

Ansök om understöd i förväg

Ansökan om energiunderstöd ska lämnas in till ARA på förhand. De reparationer för vilka understöd söks får inledas först när understödsansökan jämte bilagor har lämnats in till ARA.

Det lönar sig också att ansöka om understöd från NTM-centralen redan innan projektet inleds, i synnerhet om man vill försäkra sig om att man får ett positivt understödsbeslut. Understöd kan dock beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020.

Hushållsavdraget meddelas i efterhand. Avdraget beviljas i beskattningen för det år då arbetet har betalats. Mer information om hushållsavdraget fås från Skatteförvaltningen.