ARA-erkännanden gick till Kemi och Lahtis

Nyhet 15-10-2021 kl. 13.38

ARA har beviljat fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itätuuli och Kemi stad samt bostadsstiftelsen Lahden vanhusten asuntosäätiö och Lahtis stad erkännandet ”ARA-asumisen raivaaja” 2020 och 2021 för framgångsrik utveckling av bostadsbeståndet.

Med erkännandet uppmuntrar ARA aktörerna att utveckla det befintliga ARA-bostadsbeståndet och bostadsförhållandena på ett övergripande, långsiktigt och innovativt sätt. De som får erkännandet har på ett mångsidigt och modigt sätt utvecklat boendet även i en ekonomiskt utmanande verksamhetsmiljö.


Aktiv anpassning av bostadsbeståndet när befolkningen och arbetsplatserna minskar

Kiinteistö Oy Itätuuli och Kemi stad har utvecklat sitt bostadsbestånd och kommunens bostadsförhållanden långsiktigt och innovativt i en situation där invånarna och arbetsplatserna i regionen har minskat.

Kiinteistö Oy Itätuuli reagerade på förändringarna i verksamhetsmiljön redan på 1990-talet när man började ändra hyreshusens användningsändamål från hyresobjekt till bostäder för grupper med särskilda behov. Senare har bolaget också sålt och rivit fastigheter. Med sitt exempel har bolaget uppmuntrat och stött andra sammanslutningar av hyreshus i arbetet med att anpassa och utveckla ARA-bostadsbeståndet. Kiinteistö Oy Itätuuli uppskattas i branschen och bland sammanslutningarna för sitt mångsidiga samarbete.

Tuomo Svanberg

"Det är verkligen fint att Kiinteistö Oy Itätuulis långsiktiga arbete för att hålla bolaget funktionsdugligt i en utmanande verksamhetsmiljö nu belönas med ARAs erkännande. Vi har varit tvungna att fundera på alla slags, ibland även innovativa lösningar på problemen. Redan tidigt konstaterade vi att det inte vore den bästa lösningen att sälja husen, eftersom bostäderna i en såld husgrupp i huvudsak blev konkurrenter på hyresbostadsmarknaden. De ändringar i användningsändamålet som visade sig mest effektiva var att hela hus ombyggdes till servicebostäder för olika typer av användare. Ändringarna genomfördes i gott samarbete med ARA.” Detta berättar fastighetsrådet Tuomo Svanberg, bolagets långsiktiga verkställande direktör, som gick i pension 1.9.2021.


Hem för äldre – nya och energieffektiva i stället för gamla

Bostadsstiftelsen Lahden vanhusten asuntosäätiö har tillsammans med Lahtis stad varit föregångare när det gäller att utveckla bostadsförhållandena för äldre boende och andra specialgrupper. Bostadsstiftelsen för äldre har gjort ett systematiskt arbete för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet. Ett konkret exempel på detta är ett projekt där flera gamla höghus revs och man i stället byggdes ett hyres- och servicehus för åldringar, Onnelanpolku, som nästan är ett nollenergihus. Onnelanpolku är den enda byggnaden i Finland som är förenlig med den tyska standarden för passivhus.

Stiftelsens bostadsbestånd som färdigställts före 1990-talet har redan renoverats en gång och är i utmärkt skick.

Sanna Mäkinen

"Vi har redan länge samarbetat med ARA i strävan att förnya genom att riva. Tack vare samarbetet har stiftelsen rivit flera gamla ARA-objekt och byggt mer lämpliga hem för sina äldre användare. Vid nybyggen har man fäst särskild uppmärksamhet vid tillgänglighet som stöder de boendes funktionsförmåga och lösningar som ökar gemenskapen och den digitala delaktigheten bland de boende. Dessutom har byggnadernas energieffektivitet förbättrats avsevärt", berättar verksamhetsledare Sanna Mäkinen vid Lahden vanhusten asuntosäätiö.