Nyheter 2018 - nyheter


Publicerad
Ändringar i insamlingen av uppgifterna i ARAs bostadsmarknadsutredning

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas direkt av de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna samlas in av samfunden i mars 2019.

29-10-2018
Bättre stödvillkor för nya räntestödslån

Den 1 juli 2018 förnyas den 40-åriga s.k. långa räntestödsmodellen för produktionen av hyres- och bostadsrättsbostäder. Stödvillkor för nya räntestödslånen förbättras på många sätt.

19-06-2018
Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

13-06-2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018. Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäde...

01-02-2018
ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner e...

31-01-2018
Under ARA-dagen söktes nya innehåll för bostadspolitiken

Den traditionella ARA-dagen i januari samlade experter inom boende och byggande för att fundera på nya innehåll för bostadspolitiken.

26-01-2018
2017 påbörjades byggandet av 8 560 ARA-bostäder.

ARA-produktionen som påbörjades 2017 består av 6 870 hyresbostäder och 1 730 bostadsrättsbostäder.

23-01-2018
Understöd för laddningsinfrastrukturen för elfordon kan sökas i höst

I statsbudgeten har det reserverats anslag om totalt 1,5 miljoner euro för dessa understöd.

18-01-2018
Priset Årets Bästa ARA-kvadrater gick till Espoon Asunnot Oy:s Magnetgatan 14

Espoon Asunnot Oy:s objekt Magnetgatan 14 har belönats med priset Årets Bästa ARA-kvadrater. Objektet representerar speciellt imponerande arkitektur, högklassigt och hållbart byggande, samt boende var...

16-01-2018