Understöd för laddningsinfrastrukturen för elfordon kan sökas i höst

Nyhet 18.1.2018 kl. 17.15

  

Antalet laddningsbara elfordon håller på att öka, och bland annat planerar flera husbolag att installera laddningsstationer under de närmaste åren. Under 2018 kan en sammanslutning som äger en bostadsbyggnad beviljas understöd för de ändringar i fastigheternas elsystem som krävs för installeringen av laddningsstationer

I statsbudgeten har det reserverats anslag om totalt 1,5 miljoner euro för dessa understöd.

Det håller på att inledas en utredning om den elektriska trafikens infrastruktur som kommer att slutföras under våren 2018. Efter att utredningen slutförts kommer villkoren för beviljandet av understödet att preciseras och ansökningsanvisningarna kommer att publiceras på ARAs webbplats. Målet är att man ska kunna ansöka om understöden i augusti 2018. Understödet beviljas av ARA.

  

Sähköauton latauspiste (Pixabay-kuva)