Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

Nyhet 13.6.2018 kl. 10.00

Statsrådet har fattat beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I och med ändringen kan de äldre sökande och sökande med funktionsnedsättning som har små inkomster och som är i behov av understöd få statligt reparationsunderstöd. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.

I fortsättningen kan reparationsunderstöd beviljas hushåll där bruttoinkomsterna för en person inte överstiger 2 000 euro i månaden. Innan förordningen ändrades kunde understöd beviljas personer vars bruttoinkomst inte översteg 1 760 euro i månaden. Om det bor flera personer i hushållet, stiger inkomstgränserna i enlighet med antalet personer.

De övriga villkoren för beviljande av stöd ändras inte. Understödet kan uppgå till högst 50 %, och i vissa situationer högst 70 %, av de planerade rimliga reparationskostnaderna. 

Understöd kan sökas hos ARA.
Mer information om ansökning finns på understödets webbsidan här.