Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

Nyhet 1.2.2018 kl. 12.00

Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas från och med den 1 mars 2018. Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder. Valet av boende kommer i fortsättningen att ske utifrån sökandens bostadsbehov, inkomster och förmögenhet.