ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

Nyhet 31-01-2018 kl. 13.24

RA har gjort understödsreserveringar för 30 projekt för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.  54 olika projekt ansökte om understöd för totalt 84 miljoner euro.  Antalet ansökningar var tydligt mindre än året innan, vilket delvis berodde på att studerande- och ungdomsprojekten på hösten övergick till fortlöpande ansökan. Under hösten gjordes reserveringar om totalt 47 miljoner euro för studerandeprojekt.  

Understödens tyngdpunkt ligger på bostäder för äldre personer, som beviljades 2/3 av understöden. I projekten för äldre låg tyngdpunkten liksom året innan på senior- och stödboende.

   
NYA RESERVERINGAR FÖR UNDERSTÖD ENLIGT ANVÄNDARGRUPPER

  • Äldre personer 21,7 miljoner € (678 bost.)
  • Utvecklingsstörda (+autism) 7,5 miljoner € (93 bost.)
  • Unga 2,3 miljoner € (153 bost.)
  • Rehabiliteringsklienter inom rusvården 1,5 miljoner € (19 bost.) 
     
  • TOTALT 33 miljoner € (943 bost.)
    Därtill höstens studerandeprojekt 47,0 miljoner € (2 251 bost.)

Kommuner eller andra offentliga sammanslutningar fick 10 miljoner euro (30 %) reserveringar för understöd, stiftelser och föreningar fick 14 miljoner euro (42 %) och företag fick 9 miljoner euro (28 %).

Den 1 februari 2018 övergår ARA till fortlöpande ansökningar i alla projekt för grupper med särskilda behov. I den fortlöpande ansökan kan man flexibelt och året om välja nödvändiga projekt, som uppfyller förutsättningarna, att omfattas av stödet, vilket också är vad många sökande önskat.

Bilaga: