2017 påbörjades byggandet av 8 560 ARA-bostäder.

Nyhet 23-01-2018 kl. 16.00

ARA-produktionen som påbörjades 2017 består av 6 870 hyresbostäder och 1 730 bostadsrättsbostäder.

Hyresbostäderna indelas enligt finansieringsform:

  • 2 970 normala hyresbostäder (40 års räntestöd)
  • 2 610 hyresbostäder för grupper med särskilda behov (40 års räntestöd)
  • 400 hyresbostäder (10 års räntestöd)
  • 840 hyresbostäder med borgenslån [1]

Jämfört med 2016 ökade ARA-produktionen med 660 bostäder (+ 8 %). Antalet normala hyresbostäder ökade med 690 bostäder (+ 30 %) och antalet bostadsrättsbostäder ökade med 80 bostäder (+ 5 %).

Antalet hyresbostäder med borgenslån minskade med 140 (- 14 %).

Av all ARA-produktion 2017 var 85 % inriktad på tillväxtcentren. Helsingforsregionens MBT-kommuners andel var 50 %. Över 60 % av bostadsrättsbostäderna byggs i Helsingforsregionen.

År 2017 påbörjades byggandet av cirka 35 000 bostäder som fritt finansierad produktion. ARA-produktionens andel av bostäderna som började byggas 2017 är 20 %.

ARA-tuotanto 2017
Påbörjad ARA-produktion 2017.
 
 


 

 


 

Läs mer om ARA-produktion

 
.

[1] Borgenslånen omfattas inte av begränsningar gällande hyra eller val av kunder, men de berörs av skyldigheten att hålla bostäderna i hyresbruk så länge borgen varar, d.v.s. i 20–30 år.