Exemplariska objekt

På dessa sidor presenteras objekt som ARA har finansierat, där flera av ARAs kvalitetsmål genomförts i praktiken på ett exemplariskt sätt. ARA-produktionen ska skapa en fungerande och trivsam livsmiljö samt en ekonomisk och bestående samhällsstruktur.

ARA-bostadsproduktion när den är som bäst:

  • långsiktig, funktionellt, estetiskt och tekniskt bestående
  • energieffektiv så att behovet av uppvärmningsenergi är litet och/eller energibehovet kan täckas med förnybara energiformer
  • möjliggör ett levnadssätt som baserar sig på principerna för hållbar utveckling
  • underhålls- och boendekostnaderna är skäliga eller konkurrenskraftiga på det område där bostäderna är belägna
  • utrymmena och näromgivningen är trygg och hinderlös
  • grupphemmen är hemtrevliga och påminner inte om anstalter
  • flexibel, möjliggör förändringar, t.ex. att planlösningar kan varieras och ändras då invånarna blir äldre eller då eventuella handikapp ställer nya krav på utrymmena samt
  • är ett exempel för övrig bostadsproduktion.
Energieffektivt och tillgängligt boende i Onnelanpolku 15.1.2015
Servicecentret Onnelanpolku i Paavola, Lahtis, har ett framstegsvänligt servicekoncept och energieffektiva byggnader. Tillgängligheten och det rikliga serviceutbudet stimulerar och stöder äldre personer som bor på servicecentret.
Läs mer
Förmånligt boende i ett energieffektivt servicehus 5.3.2013
Kaaripolku servicehus i Siilinjärvi är det första servicehuset i Finland i ARA-produktionen som är ett passivhus med extremt lågt energibehov. Invånarna drar nytt av energieffektiviteten i form av förmånliga boendekostnader.
Läs mer
Finlands första nollenergihöghus 25.2.2013
Finlands första nollenergihöghus byggdes i Kuopio och Träskända. I båda objekten bestämde man sig för jordvärme och solenergi.
Läs mer
Publicerad 5.3.2013 kl. 15.26, uppdaterad 23.3.2017 kl. 11.01