Information till upprättare av energicertifikat

Certifikat som upprättats från och med 1.5.2015

Energicertifikatregistret tas i bruk den 1 maj 2015. Den som upprättar energicertifikat efter den 1 maj 2015 kan endast underteckna dem elektroniskt och enbart skriva ut dem via energicertifikatregistret. De nya certifikaten sparas samtidigt i registret och skickas inte längre separat till ARA. 
 

Kom ihåg att behålla energicertifikatet och det material du använt när certifikatet upprättades i minst 12 år.

Bekanta dig även med registrets användarguide (på finska):

Energicertifikat som utfärdats 1.6.2013–30.4.2015

Den som upprättar energicertifikat ska skicka in energicertifikat som upprättats under perioden mellan den 1.6.201330.4.2015 till e-postadressen energiatodistus@ara.fi.

De ska skickas in så snart som möjligt efter att de har upprättats, undertecknade och i pdf-format.

 

 

Publicerad 4.5.2015 kl. 16.41, uppdaterad 23.3.2017 kl. 10.55