ARAs tjänster digitaliseras

Just nu digitaliseras ARAs tjänster. Vårt mål är att informationssystem är användarorienterade och att ARAs digitala tjänster är smidiga, enkla och säkra.

Våra kunder drar nytta av tjänsternas digitalisering bl.a. genom att ARAs samfunds- och fastighetsregister samlas till e-tjänsterna. Både kunder och ARAs tjänstemän kommer komma åt kund- och fastighetsuppgifter lättare än i nuläget.

E-tjänsterna tas i bruk gradvis

I framtiden kan alla uppgifter som gäller nya projekt och understödsansökningar samt finansierings- och understödsbeslut skickas elektroniskt.

I det här skedet möjliggör ARAs e-tjänster ansökan om reparationsunderstöd, samfundets kund- och fastighetsregister över ARA-bostadsbeståndet, samt kommunikationsfunktioner och tjänster som anknyter till anvisningar och övervakning.

 
Identifikation till tjänsterna

Samfundsanvändarnas identifikation sker i huvudsak med Katso-identifikation. Katso-identifikationen erbjuds av Skatteförvaltningen och är ett sätt för samfund att identifiera sig i myndigheternas elektroniska tjänster. Privatpersoner identifieras med Suomi.fi-identifikation, dvs. till exempel med nätbankskoder.

ARAs informationssystemprojekt


Energicertifikatregistret

ARA underhåller ett energicertifikatregister. Det är en offentlig informationstjänst. där man kan söka information om upprättade energicertifikat och söka kvalificerade upprättare av energicertifikat.

Gå till Energicertifikatregistret


Hankepankki (Projektbanken)

Hankepankki är ARAs tjänst, där du kan lära känna statliga stöd som beviljats för byggnads- och utvecklingsprojekt samt projektens genomförande och bakgrundsorganisationer.
Gå till ARAs Hankepankki

ARAs e-tjänster för samfunds- och personkunder

  • kontakt mellan kunder och ARA
  • ARA-fastighetsregistret
  • uppgifter om status för ärenden som behandlas
  • ansökningar och blanketter för inlämning av uppgifter
  • dokument på ett ställe

Samfunden kan sköta ärenden angående ledning och övervakning av ARA-bostadsbeståndet elektroniskt. I tjänsten kan samfunden lämna in ansökningar, rapportera om de tillsynsuppgifter som ARA bett om, skicka in bokslutsuppgifter och bilagor samt kommunicera med ARAs sakkunniga.

Tjänsten utvidgas även till ansökningar för lån och stöd. I tjänsten kan kunder skapa projekt- och understödsansökningar samt skicka in bilagor till ansökningarna. I det här skedet kan man redan ansöka om reparationsunderstöd elektroniskt.

Gå till E-tjänster

Publicerad 28-11-2019 kl. 14.09, uppdaterad 13-07-2021 kl. 15.06