Anvisningar för besvarandet av bostadsmarknadsutredningen

Nyhet 10.3.2020 kl. 15.38

Uppgifterna om ARA-bostädernas marknadsläge samlas från de samfund som äger ARA-bostäder. Uppgifterna skickas in via ARAs e-tjänst.

Så här fyller du i bostadsmarknadsutredningen via ARAs e-tjänst:

1.

Logga in till tjänsten

ARAs elektroniska ärendetjänster förutsätter stark autentisering av användaren. Det görs med Suomi.fi-identifikation.Gå till anvisningssidan om Suomi.fi-inloggning

Inloggningen

Personen med rätt att representera företaget kan fylla i blanketten för bostadsmarknadsutredning. De kan logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Personen som vill uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning behöver Suomi.fi-fullmakten ”Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter”. Med denna fullmakten de kan fylla i blanketten.

Pesoner som uträttar ärenden för offentliga organisationer, stiftelser och föreningar behöver Katso-rollen "ARAValpas_kiinteisto_ja_asumisraportointi" för att fylla i blanketten. Gå till beskrivning av ARAs Katso-roller

Gå till ARAs e-tjänst: www.ara-asiointi.fi

Om ditt samfund inte ännu tagit i bruk ARAs e-tjänster hittar du anvisningar för hur e-tjänsten tas i bruk här.

   

2.

Lägg till din e-postadress i tjänsten

När du första gången loggar in i tjänsten ska du komma ihåg att spara en e-postadress i dina uppgifter där du kan ta emot anmälningar om meddelanden som kommit till tjänsten.

   

3.

Börja fylla i blanketten

Blanketter för bostadsmarknadsenkät finns i e-tjänsten under Blanketter.

Enkäten är indelad i olika delar. Du behöver inte fylla i alla delar på en gång utan du kan spara blanketten då den är på hälft och fortsätta fylla i den senare.

Alla punkter som fylls i på blanketten kan kontrolleras på fliken Sammandrag innan du börjar fylla i den.

     

  4.

  Skicka in den ifyllda enkäten

  Kontrollera blankettens uppgifter innan du skickar in den, och kom ihåg att skicka in den.

  Skicka-knappen hittar du under blankettens sammandrag.

   Gå till ARAs e-tjänst: www.ara-asiointi.fi