Den nya bostadsrättslagen träder i kraft 2022

Bostadsrättslagen reviderades våren 2021 och den nya lagen träder stegvis i kraft från och med den 1.1.2022. Målet med reformen är att systemet bättre än i nuläget skulle betjäna sökanden som är i verkligt behov av bostad.  

När den nya lagen träder i kraft medför den förändringar både för dem som ansöker om bostadsrättsbostäder (bostadsrättsbostäder) och för dem som redan bor i dessa, samt för bostadsrättsbostädernas ägarsamfund (bostadsrättssamfund). Lagreformen flyttar uppgifter från kommunerna och regionförvaltningsverken till bostadsrättssamfunden och ARA.

Ytterligare information om ändringar som gäller ansökning av bostäder

Frågor och svar om reformen

Vad innebär ändringen för den som söker bostad? 10 frågor och svar

Frågor och svar om bostadsrättssystemet och dess reform (ym.fi)

    Guide om boendeförvaltning i bostadsrättsbostäder 17-05-2022
    Bestämmelserna om boendeförvaltning i bostadsrättslagen (393/2021) tillämpas från och med den 1 september 2022. Syftet med denna guide är att ge anvisningar om hur boendeförvaltningen ska genomföras i bostadsrättsbostäder med statligt stöd.
    Läs mer
    Publicerad 09-11-2021 kl. 19.48, uppdaterad 09-11-2021 kl. 20.42