Boendedemokrati i bostadsrättshus

Enligt 4 f § i lagen om bostadsrättsbostäder har en bostadsrättshavare i ett bostadsrättshus som byggts med statligt stöd och den som bor tillsammans med honom eller henne i bostadsrättsbostaden rätt att delta i förvaltningen av och beslutsfattande som gäller bostadsrättshuset samt att för detta få uppgifter minst i den omfattning som föreskrivs i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990). Närmare information om boendedemokrati enligt lagen om samförvaltning finns på sidan Boendedemokrati i hyreshus som staten stöder (se länken till höger).

I lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) föreskrivs vilken rätt en bostadsrättshavare som bor i ett bostadsrättshus som ägs av en bostadsrättsförening har att delta i föreningens beslutsfattande.

En bostadsrättshavare i en bostadsrättsbostad som ägs av en bostadsrättsförening är medlem i bostadsrättsföreningen. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen fattar beslut om bostadsrättsföreningens ärenden under föreningens möte, såvida inget annat har bestämts i föreningens stadgor.

Som medlemmar i bostadsrättsföreningen beslutar bostadsrättshavarna om bl.a. föreningens budget och bruksvederlagets storlek, förutom till den del vederlaget täcker utgifter i anslutning till boendeförvaltningen. Storleken på denna del av vederlaget bestäms av boendestämman.

Styrnings- och övervakningsansvar angående ARA-finansierade bostäder och tillämpning av bestämmelserna 28.5.2014
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller bl.a. val av boende och hyresbestämning. Ytterligare infromation:
Läs mer
Publicerad 11.6.2013 kl. 12.24, uppdaterad 12.2.2020 kl. 8.27