Ansökan om bostadsrättsbostad

Ett ordningsnummer behövs för ansökan om bostadsrätt. Ordningsnumret anger den sökandes ställning, dvs. placeringen bland dem som är intresserade av samma bostad. Den sökande med det minsta numret står först i kön.

Den nya bostadsrättslagen träder i kraft den 1.1.2022 med övergångsbestämmelser. Den nya lagen ändrar ansökan om ordningsnummer och val av hyresgäster fr.o.m. den 1.9.2023.

Det nya ordningsnumret (nummer som ansöks från och med den 1.9.2023):

  • är avgiftsbelagt. Att ansöka om numret kostar cirka 10-12 euro.
  • Gäller i 2 år. De nummer som kommunerna beviljar upphör att gälla den 31.12.2023.
  • Är specifik för den sökande och gäller hela familjen. Den bostadssökande eller familj som söker bostaden kan endast ha 1 giltigt nummer åt gången.

Nya ordningsnumret ansöks i ARAs ordningsnummertjänst som tas i bruk den 1.9.2023. Nummer som kommunerna ges är giltigt ännu till den 31 december 2023. Under tiden mellan 1.9.-31.12.2023 du kan ansöka bostad med både numrar. Efter 1.1.204 bostad ansöks bara med ARAs nummer.

Hur ansöker du bostad under vissa tiden? Se ytterligare information på följande innehåller.

    Publicerad 09-11-2021 kl. 19.57, uppdaterad 18-05-2022 kl. 8.59