Bostadsrättsbostäder

Bostadsrätten är ett alternativ till att hyra eller äga en bostad. En bostadsrättsbostad får man efter det att man ingått bostadsrättsavtalet och betalat som bostadsrättsavgift en del av anskaffningspriset för bostaden.

I Finland finns det totalt ungefär 49 000 bostadsrättsbostäder. Bostadsrättshusen ägs bland annat av kommunala eller regionala bostadsrättsbolag vilka ägs av de största kommunerna, såsom Helsingin Asumisoikeus Oy,  och Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.

De största ägarna till bostadsrättshus, vilka har angetts som allmännyttiga bostadssamfund är Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, AVAIN Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy och YH-Asumisoikeus Länsi Oy.

Bostadsrättsbostäder

För att få en statligt understödd bostadsrättsbostad behöver man ett ordningsnummer av kommunen. Kommunen ger sökande ett ordningnummer.  Dessutom ska man informera ägaren till det hus där man ansöker om bostadsrättsbostad och ange den önskade bostadens egenskaper. Bostadsrättsbostadens ägare erbjuder bostaden till sökande och kommunen godkänner såsom bostadsrättshavare de sökande som uppfyller kraven i den ordning som deras ordningsnummer anger.

En bostadsrättsbostad får man efter att man ingått bostadsrättsavtal med ägaren och betalat en del av anskaffningspriset för bostaden som bostadsrättsavgift. För objekt som belånats av staten är avgiften högst 15 procent av anskaffningspriset som ligger till grund för bostadslånet. Medan man bor i bostaden betalar man ett bruksvederlag.

En bostadsrättsbostad kan inte inlösas.

Styrning och övervakning av bostadsrättsbostäder

ARA styr och övervakar grunderna för hur bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder bestäms och hur de boende informeras om detta. ARA övervakar dock inte fritt finansierade bostadsrättshus. Kommuner övervakar val av boende till bostadsrättbostäder.

Publicerad 10-06-2016 kl. 10.07, uppdaterad 30-08-2021 kl. 11.09