Ändring av användargruppen för bostäder till grupper med särskilda behov

Ändring av användargruppen kan sökas för objekt som fått investeringsunderstöd från ARA (både nyproduktions- och ombyggnadsobjekt). Det kan bli nödvändigt att ändra användargruppen till exempel när det framgår:

 • Att det finns behov av att ändra alla av objektets bostäder till bostäder för en annan grupp med särskilda behov (t.ex. bostäder för äldre med minnessjukdom till bostäder för personer med funktionsnedsättning)
 • Att det finns behov av att låta en annan grupp med särskilda behov ta i bruk en del av bostäderna
 • Att det finns behov av att ändra en del av bostäderna för tillfälligt bruk (intervallplatser, stödbostäder)
 • Att det finns tomma bostäder vid objektet och utifrån det vill man hyra ut bostäderna till olika grupper med särskilda behov

Ansökan om ändringsbeslut

Beslut om ändring av användargrupp söks hos ARA. Ändringsbeslut söks med blanketten ARA 53.

I ansökan måste fyllas följande information:

 • sökandens namn och kontaktuppgifter
 • mottagare av investeringsunderstöd och målgrupp som understöds
 • FO-nummer
 • objektets namn och adressuppgifter
 • byggnadsplats
 • antal bostäder som ska ändras
 • Om avsikten är att ändra hela objektets användningsändamål: uppgifter om tillståndsmyndighetens åsikt/samtycke till utrymmeslösningarna
 • beskrivning av ändringsbehovet och förändringens varaktighet (tillfällig lösning / bestående ändring)
 • utredning om det nya användningsändamålet och hur ändringsbeslutet påverkar målgruppen.

Gå till sidan av blanketten ARA 53

Ansökningarna behandlas från fall till fall och separata beslut fattas om dem. ARA skickar beslutet elektroniskt till den sökande.

Att lämna in ansökan och handlingar

Ansökan lämnas in till ARAs registratorskontor:
E-postaddress: kirjaamo.ara (at) ara.fi.

Publicerad 04-06-2020 kl. 9.43, uppdaterad 19-05-2021 kl. 12.01