Vanliga frågor

Banner för vanliga frågor

Hur lång tid tar det att behandansökan?

Det tar i genomsnitt 1–3 månader att behandla en ansökan.


Hur stryks en anteckning om begränsning i gravationsbeviset?

Statskontoret skickar en begäran om strykning till lantmäteriverket. Kontakta Statskontoret. Gå till Statskontorets sida


Vad gör jag om jag vill betala av lånen/ändra lånevillkoren?

Vid frågor som rör återbetalning av lån och ändring av lånevillkor kan du kontakta Statskontoret. Gå till Statskontorets sida


Var kan jag se objektets begränsningstid?

Du kan se objektets begränsningstid i ARAs e-tjänst. För att göra det behöver du KATSO-koder. Du kan även se begränsningstiden i gravationsbeviset. Gå till ARAs e-tjänst


Kan jag ansöka om befrielse från begränsningar och rivningstillstånd samtidigt?

Om det primära syftet är att sälja objektet och de sekundära att riva det kan du ansöka om båda samtidigt.


Måste man ansöka om rivningstillstånd innan man ansöker om rivningsunderstöd?

Ja, så länge begränsningarna är i kraft.


När man ansöker om rivningsunderstöd, behöver man ansöka om rivningstillstånd då begränsningarna har upphört?

Nej, men förutsättningarna för att bevilja rivningstillstånd måste ändå uppfyllas.


När kan man påbörja rivningsarbetet om man ansökt som rivningsunderstöd?

Du kan påbörja rivningsarbetet först när du fått ett beslut om rivningsunderstöd från ARA.


I vilket skede görs entreprenadkonkurrensutsättningen?

Konkurrensutsättningen bör göras i god tid för att utreda kostnaderna. För ansökan om rivningsunderstöd behöver du uppgifter om rivningskostnaderna.

Publicerad 18-03-2020 kl. 14.49, uppdaterad 20-08-2020 kl. 15.31