Rivningstillstånd

ARA kan på ansöka bevilja tillstånd för rivning av ARA-hyresbostäder. Rivningstillstånd kan fås om en byggnad är i så dåligt skick att det inte är ändamålsenligt att bygga om eller renovera den. Denna förutsättning fylls exempelvis i det fall då ombyggnadskostnaderna skulle höja hyreskostnaderna till en sådan nivå att efterfrågan på bostäderna inte längre skulle finnas.

Det finns också förutsättningar för att riva bostäder i avfolkningsområden där bostäder har stått länge outnyttjade och läget har blivit bestående. Rivningen skall också kunna motiveras med beaktande av bostadsmarknadsläget. Det innebär att största delen av husets bostäder hade blivit stående tomma och att de inte hade bedömts fungera som hyresbostäder eller i annat bruk i framtiden.

Rivningstillstånd kan också beviljas av andra vägande skäl.

Rivning förutsätter att statens lån återbetalas, också betalningen av räntestöd upphör och staten ska frigöras från borgensansvar.

I samband med ansökan om rivningstillstånd kan man ansöka om rivningsackord, som befriar den skuldsatta från att betala en del av det återstående aravalånet och från att betala förfallna räntor till staten.  Man kan också i vissa fall ansöka om understöd för rivningskostnaderna (se rivningsunderstöd).

 

Publicerad 05-03-2013 kl. 13.01, uppdaterad 15-02-2023 kl. 13.53