Överlåtelsepriset

Överlåtelsepriset på bostäder som är belagda med ursprungliga begränsningar får inte överskrida den överlåtelseersättning eller det maximipris som beräknats enligt aravabegränsningslagen eller räntestödlånlagen (604/2001).

Överlåtelseersättningen grundar sig på de egna medel som ägaren placerat (se beräkning av överlåtelseersättning).

Maximipriset räknas endast på de objekt som har belånats i enlighet med lagen om ombyggnad av bostäder (34/1979) eller räntestödslånlag (604/2001). Grunden för detta är bostadens eller husets styrkta anskaffningspris (se beräkning av maximipris).

De koefficienter som behövs för beräkningen (luovutushintakertoimet) finns på Statistikcentralens hemsida.  ARA fastställer överlåtelseersättningen eller maximipriset i samband med angivandet av överlåtelsetagare.

Den del av försäljningspriset som överstiger det tillåtna överlåtelsepriset skall betalas till Statens bostadsfond (VAR).

Publicerad 22.2.2013 kl. 10.22, uppdaterad 8.3.2017 kl. 10.28