Angivande av överlåtelsetagare

ARA-hyresbostäder kan överlåtas till kommunen eller till ett samfund som angetts av ARA. ARA kan ange överlåtelsetagare om:

  • det är möjligt att bevilja den nya ägaren räntestöd eller att det sålunda är fråga om ett allmännyttigt samfund som angetts av ARA eller ett bolag som står under kommunens eller ett allmännyttigt samfunds bestämmanderätt
  • den nya ägaren motsvarar den förra
  • bostäderna befinner sig i ett skede med förlängd begränsning och uthyrning av bostäder hör till den nya ägarens verksamhetsområde.

När en ägare vill avstå från bostäder som är belagda med begränsningar skall han anhålla om ARAs godkännande av den nya ägaren innan det slutgiltiga överlåtelseavtalet görs. Om bostäderna överlåts till någon annan än i lagen avsedd överlåtelsetagare så är ägarbytet ogiltigt. Med ogiltighet avses generellt att överlåtelsen inte har några juridiska konsekvenser.

Också för byte av ägare till hyresbostäder med förlängd begränsning behövs ARAs angivningsbeslut.

Ansökning om angivande

Angivande av överlåtelsetagare söks med två olika blanketter.

  • Blanketten ARA 5b används mest. Det gäller arava- och räntestödslånobjekt.
  • Blanketten ARA 5d används om lån har gödkant enligt lagen om ombyggnad av bostäder.
Publicerad 22.2.2013 kl. 16.11, uppdaterad 26.4.2018 kl. 13.50