Kommunernas hyreshusbolag

En betydande del av ARA-bostäderna ägs av kommunägda hyreshusbolag och deras dotterbolag.

Kommunernas hyreshusbolag har grundats som bolag som bedriver social uthyrningsverksamhet och som hyr ut bostäder enligt de begränsningar beträffande användning och överlåtelse som förutsätts i arava- och räntestödslagstiftningen. Dividender eller annan avkastning som delas ut åt ägaren, dvs. kommunen, begränsas av begränsningarna i anslutning till gottskrivning av avkastning som ingår i ovan nämnda lagar.

ARA övervakar storleken av den avkastning som kommunerna delar ut åt sina hyreshusbolagsägare.

Övervakning av avkastning som gottskrivs från kommunernas hyreshusbolag

Kommunägda arava- och räntestödsbelånade hyreshus och fastighetsbolag omfattas av samma bestämmelser om gottskrivning av avkastning som gäller för samfund som angetts som allmännyttiga.

ARA övervakar att bestämmelserna om gottskrivning av avkastning följs. Övervakningen administreras så att de kommunägda bolagen årligen för in sina bokslutsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter i tjänsten SART som upprätthålls av Statskontoret.

Publicerad 12-02-2020 kl. 15.06, uppdaterad 16-02-2023 kl. 12.33