Anvisning om risker i samfundets verksamhet och om placering av medel

Nyhet 14.6.2019 kl. 9.53

 

ARA har gett samfund som betecknats som allmännyttiga en anvisning som gäller risktagning och placering av medel som ett samfund har ackumulerat. Enligt anvisningen ska placeringarna vara av lågrisktyp och de ska spridas. Ett samfund ska använda tillräcklig sakkunskap när man gör placeringar och de ska göras med tillräcklig försiktighet.

 

Samfunden ska rapportera om placeringarna i samband med den årliga anmälan som allmännyttiga samfund ska fylla i och lämna in till ARA . Närmare anvisningar om rapporteringen ges senare.

Anvisning:

 

Anvisning om risker i ett samfunds verksamhet och om placering av medel (8.10.2014)