Övervakning av valet av boende och självkostnadshyran

Övervakningen av valet av boende hör till kommunen. Kommunen bör besluta om sitt övervakningssätt (övervakningsbeslut) och om detta hur och i vilken omfattning kommunen årligen sköter de lagstadgade uppgifterna. Kommunen bör dessutom vid behov  ge detaljerad handledning och rådgivning åt hyreshusägarna och de som behöver bostad.

Kommunens övervakning kan vara godkännande i förhand eller så kan kommunen i efterhand godkänna valet av boende. Kommunen bör ge hyreshusägarna närmare anvisningar om de principer som skall följas vid valet av boende, såsom hur man skall förfara, om det inte finns sökande som uppfyller kraven.

Bestämmelserna om självkostnadshyran hör till ARA. För att genomföra övervakning har ARA rätt att kräva alla behövliga uppgifter av husets ägare.

Publicerad 12.12.2013 kl. 15.02, uppdaterad 3.3.2017 kl. 10.44