Ansökan om ARA-finansierade hyresbostäder

Hyresbostäder söks hos hyreshusbolagens ägare. Bostädernas ägare hittar man på internet t.ex. med sökordet ”hyresbostäder”. En stor del av ägarna av hyresbostäder använder ett elektroniskt ansökningssystem, som man loggar in i med nätbankskoder eller koder som ägaren av hyreshuset skickat.

Man kan också göra bostadsansökan med en pappersblankett, som undertecknas och skickas till hyreshusets ägare. Ansökningsblanketter tillhandahålls av de som äger hyresbostäder och av kommunens bostadsväsende. Om sökanden har svårt att fylla i bostadsansökan kan sökanden be t.ex. hyreshusägarnas kundtjänst eller kommunens kundtjänstställen om hjälp.

Bilagor till bostadsansökan

Följande dokument ska bifogas bostadsansökan:

 • löneintyg över bruttoinkomsterna per månad för alla förvärvsarbetande personer som ska flytta in i lägenheten
 • intyg över pensionsbeloppet, brutto euro/mån (förhandsifylld skattedeklaration)
 • den del av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen som har rubriken förmögenhet (för personer över 18 år). Om sökanden inte har sparat den förhandsifyllda skattedeklarationen som skickades till skattemyndigheten kan man hitta deklarationen via webbtjänsten OmaVero. Gå till OmaVero.fi
  • om sökanden har förmögenhet, kan man överväga att även begära den del av den förhandsifyllda skattedeklarationen som har rubriken skulder
  • om de uppgifter som sökanden uppgett avviker från uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen kan man överväga att begära ett skattebeslut om senast fastställda beskattning
   • till exempel i fall där sökanden och den som väljer hyresgäst är av olika åsikt om vilka inkomster som ska beaktas.
 • bankens utredning av finansieringstillgångar (besked om kundförhållande); kontosaldon, skulder, placeringar o.dyl. tillgångar. Ladda ner ARAs blanketten om bankens utredning (doc)
 • utredning över det gängse värdet på egendom, om någon av de personer som flyttar in i lägenheten har förmögenhet
 • utredningsdelen av fastighetsskattesedel över fastigheter personen äger
 • andra eventuella intyg som sökanden vill hänvisa till
 • skyldighet att flytta enligt domstolsbeslut
 • graviditetsintyg
 • studieintyg
 • inkomster under föregående och innevarande år, om personens månadsinkomster varierar avsevärt mellan olika månader:
  • till exempel projektarbete eller säsongsarbete som varar flera månader, i dessa fall kan uppgifterna på specifikationsdelen också utnyttjas för att fastställa en genomsnittlig bruttoinkomst per månad.
 • uppehållstillstånd (inkl. inte studerande)

Dessutom ska följande utredningar bifogas ansökan om familjen på grund av anställning flyttar från en ägarbostad till en hyresbostad på en annan ort:

 • arbetsgivarintyg från den nya arbetsplatsen.
 • en utredning över användningen av den egna bostad som finns på orten man lämnar (från förmögenheten kan dras av värdet på den egna bostaden, eventuella hyresinkomster beaktas som inkomster till hushållet)

Guider och blanketter

Publicerad 16-03-2020 kl. 7.55, uppdaterad 27-10-2021 kl. 9.12