Hyres- och bostadsrättbostäder med statligt stöd

Aktuellt

Hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet 23-03-2022
ARAs hyresbestämningskalkyl för hyreshussamfundet (s.k. ARAs hyresräknare) kan fungera som arbetsredskap vid bestämmandet av självkostnadshyran och uppgörandet av budgeten för de hyreshusägare.
Läs mer
Övervakning och styrning av val av boende 13-03-2020
ARAs anvinsning om styrnings- och övervakningsansvar samt bestämmelserna tillämpningsområde. Anvisning gäller val av boende. Ytterligare information:
Läs mer

I Finland finns det 445 000 ägärbostäder, 540 000 hyresbostäder och 45 000 bostadsrättbostäder, av vilka är byggda med statens stöd sedan år 1949. Ytterligare det finns omkring 380 000 bostäder som är ombyggda med ARAs stöd. 

Det statsstödda ARA-beståndet består av arava- och räntestödsbelånade hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

Till ARA-bostadsbeståndet är anslutet ett socialt element, varför användningen och överlåtelsen av dessa bostäder är begränsad. ARA-bostadsbeståndet har erbjudit boende redan från 1950-talet som trygga boendemiljöer till skäliga kostnader. Som mål är att åstadkomma välplanerade bostäder med hög kvalitet som ändå ligger på en skälig prisnivå.

Statligt subventionerade bostäder som ägs av kommuner, samkommuner och andra offentliga samfund och allmännyttiga ochderas ägdadotterbolag.

ARA  styr och övervakar ARA-bostadsbeståndet 

ARAs uppgift är att styra och övervaka användningen av ARA-bostadsbeståndet samt att i samarbete med Statskontoret sörja för riskerna i anslutning till bostads- och lånebeståndet.

Genom styrning och övervakning säkerställer ARA att

  • det statliga stödet inriktas på boende,
  • hyreshussamfunden agerar enligt bestämmelser, föreskrifter och anvisningar,
  • samfunden inte inkomstför mer på ägarna än vad som är tillåtet i lagen.

Kommunernas uppgift är att övervaka val av boende. Från och med den 1 januari 2014 ARAs uppgift är att övervaka hyror. ARA ansvarar för den allmänna styrningen av kommunerna och låntagarna.

Publicerad 28-02-2013 kl. 13.27, uppdaterad 17-08-2020 kl. 10.26