Resultatavtal och andra handlingar

Planerings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till resultatstyrningen av ämbetsverk finns i dokumenten nedan.

Resultatavtal och statsbudgeten som bestäms av riksdagen är de mest centrala planerna vid statens resultatstyrning. De väsentligaste uppföljningsrapporterna är bokslutet och speciellt den därtill hörande bokslutsberättelsen samt ministeriets ställningstagande till dessa.

Dokument (på finska)

Publicerad 6.3.2013 kl. 15.42, uppdaterad 12.3.2019 kl. 9.01