ARAs direktion

Statsrådet har tillsatt ARAs direktion för mandatperioden 1.11.2019-31.10.2023.

 

Ordförande

  • Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund

  Viceordförande

  • Mari Vaattovaara, professor

  Medlemmar

  • Timo Heinonen, riksdagsledamot 
  • Petri Honkonen, riksdagsledamot 
  • Riitta Myller, riksdagsledamot 
  • Lauri Lehtoruusu, asiamies, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
  • Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekretare, Rädda Barnen rf
  • Matti Rautiola
  • Jouni Hynynen, it-specialist, ARA (företrädare för personalen)

   
  Bestående specialist 

  • Sanna Pälsi, biträdande direktör, Statskontoret

   

   

  Publicerad 2.8.2019 kl. 14.20, uppdaterad 5.2.2020 kl. 13.54