Personal och kontaktuppgifter

Personalens e-postadresserförnamn.efternamn@ara.fi

Serviceområde: 

Ledning Allmän service  |  Finansiering  | Utveckling och informationtjänster i boendefrågor  | Styrning och tillsyn

 

Ledning

Rossilahti Hannu
överdirektör

tfn. 029 525 0856

Jarmo Lindén
direktör

tfn. 029 525 0808

Lednings assistent, Kenkkilä Marketta

tfn. 029 525 0837

 

Allmän service

Lehtimäki Kaisa, förvaltningschef

tfn. 029 525 0848

Serviceområdets chef

Hantula Kaisi, informationsexpert

tfn. 029 525 0840
- referensbibliotek och informationstjänst
- data-administration

Heikkinen Jaana, inspektör

tfn. 029 525 0852
- anskaffning och M2

Hynynen Jouni, it-specialist

tfn. 029 525 0805
- drift och utvekcling av datasystem

Jesoi Risto, it-specialist

tfn. 029 525 0871
- drift och utvekcling av datasystem

 

Karjalainen Tupu, annskaffningsexpert

tfn. 029 525 0873
- annskaffning och anbudsförfarande

Kenkkilä Marketta, ledningens assistent

tfn 029 525 0837
- ledningens assistent
- ARAs evenemang och seminarier

Lakka Mari, 
dokumentförvaltningspecialist

tfn. 029 525 0864
- dokumentförvaltning och -användbarhet
 

Poutanen Eija, HR Partner

tfn. 029 525 0804
- personaladministration

arbetarskyddschef

Ritaranta Tuula, inspektör

tfn. 029 525 0831
- ARAs evenemang och seminarier

 

Salminen Jarkko, expert

tfn. 029 525 0812
- utvekcling av datasystem

Svan Tapio, förvaltningsassistent

tfn. 029 525 0814
- registratur, arkivet, informationstjänst

Tiainen Sonja, inspektör

tfn. 029 525 0900
- ekonomiförvaltning

 

 

Finansiering

E-post som gäller reparationsunderstöd sänd på addresskorjausavustus (at) ara.fi

Heli Huuhka, biträdande direktör

tfn.029 525 0820

Serviceområdets chef

Ahlberg Hanna, överinspektör
(på ledighet 22.3.2019-)

tfn. 029 525 0849
- reparationsunderstöd

Aho Markku, finansieringschef

tfn. 029 525 0842
 

Alho Raili, inspektör

tfn. 029 525 0865
- granskning av utbetalning

Heikkinen Elli, inspektör

tfn. 029 525 0869
reparationsunderstöd

Heikkinen Suvi, överinspektör

tfn. 029 525 0810
- reparationsunderstöd

Jalonen Helena, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0846
- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Jussila Pirjo, projektassistent

tfn. 029 525 0838 

Järvensivu Riikka, inspektör

p. 029 525 0834
- reparationsunderstöd

Kahilainen Sari, inspektör

tfn. 029 525 0830
- granskning av utbetalning

Laakso Kirsi, inspektör

tfn. 029 525 0836
- granskning av utbetalning av reparationsunderstöd

 

Laakso Mikko, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0813
- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Lappalainen Kari, översinpektör

tfn. 029 525 0801
- understöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar

Lilja Olavi, förbehandlare

tfn.029 525 0866

- preliminär behandling av projektansökningar 

Nyyssölä Saara, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0853
- styrning och behandling av  specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- bedömning av specialgruppernas bostadsbehov

 

Rinnemaa Ritvaliisa, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0860
- styrning av hyres- och bostadsrätsshus finansiering och specialgruppernas ombyggnadsprojekt
- förändring av användaregrupp

Tervo Tomi, överinspektör

tfn. 029 525 0872
- reparationsunderstöd

Tuominen Irmeli, överinspektör

tfn. 029 525 0825
- reparationsunderstöd

Wolff Selja, överinspektör

tfn. 029 525 0847
- reparationsunderstöd

 

Utveckling och informationtjänster i boendefrågor

Dhalmann Hanna, biträdande direktör

tfn. 029 525 0851

Serviceområdets chef

 

Ahola Hannu, bostadsmarknadsexpert

tfn. 029 525 0855
- bostadsmarknadsöversikter
- statistik och utredningar av boende

Berg Helena,  kommunikationschef

tfn. 029 525 0845
- planering, genomförande och utvekcling av heltal kommunikation
- mediarelations

Hieta Timo, överingenjör

tfn. 029 525 0839
- styrning av byggnadskostnader


 

Huovinen Kimmo, planeringschef

tfn. 029 525 0822

Ijäs Vesa, byggningschef

tfn. 029 525 0868

Jauhola Marianne, utvecklingschef

tfn. 029 525 0819
- utveckling av boende och bostadsbeståndets
  riskkontroll

Kamppila Vilja, projektassistent

tfn. 029 525 0821

 

Kolehmainen Maija-Liisa, överingenjör

tfn. 029 525 0835
- styrning av byggnadskostnader

Laapotti Ulla, energispecialist

tfn. 029 525 0824
- energicertifikatsuppgifter

Mäenpää Susanna, kommunikationsexpert

tfn. 029 525 0815
- planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation
- ARAs publikationer

arbetarskyddsfullmäktig

Pelvas Pekka, planerare

tfn. 029 525 0861
-  uppgifter av bostadsmarknadens utredningar
- aravafastighetregister 

Pulkkinen Kaisa, överingenjör

tfn. 029 525 0832
- styrning av byggnadskostnader

Rantala Timo, utvecklingsarkitekt

tfn. 029 525 0826
 

Rasilainen Sina, projektchef

tfn. 029 525 0809
- koordinering av projekt: "Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – tidig omsorg, delaktighet och stöd för boende"

Seppälä Tuomas, överingenjör

tfn. 029 525 0811
- styrning av byggnadskostnader
- lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus (40 / 50 %)

Unhonen Kirsi, energispecialist

tfn. 029 525 0858
- energicertifikatsuppgifter

 

 

 

 

Styrning och tillsyn

E-post som gäller tillsyn: valvonta (at) ara.fi

Turunen Sami, övervakningschef

tfn. 029 525 0803
Serviceområdets chef

Honkasalo Heli, överinspektör

tfn. 029 525 0833
- utveckling av databehandlingssystem

Koppaleva Irena, överinspektör

tfn. 029 525 0854

Styrning och övervakning av:
- allmännyttiga samfund

Kärkkäinen Minna, överinspektör

tfn. 029 525 0843
Styrning och övervakning av:
- allmännyttiga samfund
- hyresbestämning
- bruksvederlagsgrunder

Määttänen Aleksi, överinspektör

tfn. 029 525 0807
Styrning och övervakning av:
- hyresbestämning
- bruksvederlagsgrunder


 

Nevala Helena, jurist

tfn. 029 525 0802
- befrielse från aravabegränsningar
- förändringar  av användningsändamål
- rivningstillstånd
- angivande av överlåtelsetagare
- stadgande om allmännyttighet

Niskanen Piia, överinspektör

tfn. 029 525 0859
Styrning och övervakning av:
- hyresbestämning
- bruksvederlagsgrunder
- allmännyttiga samfund

Pesu Eerika, överinspektör

tfn. 029 525 0806
- förberättning av överlåtelseansökan
- styrning och övervakning av allmännyttiga samfund
- upprätthållning av serviceområdens e-tjänster

Salin Anne, överinspektör

tfn. 029 525 0829
- val av boende och boendedemokrati 

Suopanki Mirja, överinspektör

tfn. 029 525 0816
- val av boende och boendedemokrati

Styrning och övervakning av:
- hyresbestämning
- bruksvederlagsgrunder

Viitamäki Tarja, inspektör

tfn. 029 525 0828
- befrielse från aravabegränsningar
- förberedelse av  rivningstillstånd


 

Vikström Hanne, jurist

tfn. 029 525 0863
- uppgifter gällande ARA-bostadsbestånd, övervakning och lagstifning angående enhets uppgifter

personuppgiftsombud

Weckström Ritva, överinspektör

tfn. 029 525 0823
Styrning och övervakning av:
- hyresbestämning
- bruksvederlagsgrunder

 

 

  

Publicerad 5.8.2019 kl. 13.28, uppdaterad 3.9.2019 kl. 12.35