Personal och kontaktuppgifter

Personalens e-postadresserfornamn.efternamn@ara.fi

Ledning

Rossilahti Hannu

överdirektör

tfn. 029 525 0856

Jarmo Lindén

direktör

tfn. 029 525 0808

Lednings assistent: 

Ritaranta Tuula, tfn. 029 525 0831

Kaisa Lehtimäki, förvaltningschef

tfn. 029 525 0848

Serviceområdets chef.

Hantula Kaisi, informationsexpert

tfn. 029 525 0840

Referensbibliotek och informationstjänst och data-administration.

Heikkinen Jaana, inspektör

tfn. 029 525 0852

Anskaffning och reseförvaltning.

Hynynen Jouni, it-specialist

tfn. 029 525 0805

Drift och utvekcling av datasystem.

Ihalainen Arto, it-specialist

tfn. 029 525 0876

Drift och utvekcling av datasystem.
Informationssäkerhet och dataskyddet.

Jesoi Risto, it-specialist

tfn. 029 525 0871

Drift och utvekcling av datasystem.

Karjalainen Tupu, annskaffningsexpert

tfn. 029 525 0873

Annskaffning och anbudsförfarande av anskaffningar.

Lagren Eija, HR Partner

tfn. 029 525 0804

Personaladministration.

ARAs arbetarskyddschef.

Lakka Mari, dokumentförvaltningspecialist

tfn. 029 525 0864

Dokumentförvaltning och -användbarhet.

Riekkinen Rauni, projektledare

tfn. 029 525 0889

Informationsteknik

Ritaranta Tuula, inspektör

tfn. 029 525 0831

ARAs evenemang och seminarier. Ledningens assistent.

Salminen Jarkko, expert

tfn. 029 525 0812

Utvekcling av datasystem.

Svan Tapio, förvaltningsassistent

tfn. 029 525 0814

Registratur, arkivet och informationstjänst.

Tiainen Sonja, inspektör

tfn. 029 525 0900

Ekonomiförvaltning.

Huuhka Heli, biträdande direktör

tfn. 029 525 0820

Finansierings-serviceområdets chef

Aho Markku, finansieringschef

tfn. 029 525 0842

Huttunen Jaana, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0886

Styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus.

Jalonen Helena, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0846

Styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt.

Jussila Pirjo, projektassistent

tfn. 029 525 0838

Kahilainen Sari, inspektör

tfn. 029 525 0830

Granskning av utbetalning.

Laakso Mikko, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0813

Styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt.

Lilja Olavi, förbehandlare

tfn.029 525 0866

Preliminär behandling av projektansökningar.

Lähteenmäki Milla, inspektör

tfn. 029 525 0885

Utbetalningsuppgifter.

Manssila Sonja, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0862

Projekt om boende för specialgrupper.
Ändringar av användargruppen och användningsändamålet för bostäder för grupper med särskilda behov.
Förändring av användaregrupp.

Mattila Tanja, finansieringsanalytiker

tfn. 029 525 0880

Rinnemaa Ritvaliisa, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0860

Styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt.

Tuura Mika, inspektör

tfn. 029 525 0882

Utbetalningsuppgifter.

Reparationsunderstödsgrupp är en del ARAs av Finansiering-serviceområdet.

Tjänster för reparationsunderstöd

Puhelin-kuvake E-post: korjausavustus.ara (at) ara.fi

Telefontjänster för personkunder

Reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer: tfn. 029 525 0818
Vi betjänar: ti-on kl. 9-11 och 12-15

Energiunderstöd: tfn. 029 525 0918
Vi betjänar: on kl. 9-11

Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar: tfn. 029 525 0928 (inspelningstelefon)

Sakkunniga

Turunen Sami

gruppchef

Ahlberg Hanna (på ledighet)

överinspektör

Apell Suvi  (på ledighet)

överinspektör

Auranen Pirjo

byroassistent

Heikkilä Johanna

överinspektör

Heikkinen Elli

överinspektör

Järvensivu Riikka

överinspektör

Kuusava Viivi

inspektör

Laakso Kirsi

inspektör

Lappalainen Kari

överinspektör

Lauronen Katja

överinspektör

Olli Maiju

överinspektör

Sahanen Liisa (på ledighet)

gruppchef

Salenius Anne-Maria

inspektör

Sirén Sini

överinspektör

Vesterinen Veera

överinspektör

Virtanen Juho

inspektör

Huovinen Kimo, biträdande direktör

tfn. p. 029 525 0822
Serviceområdets chef.

Ahola Hannu, bostadsmarknadsexpert

tfn. 029 525 0855

Bostadsmarknadsöversikter.
Statistik och utredningar av boende.

Berg Helena, kommunikationschef

tfn. 029 525 0845

Planering, genomförande och utvekcling av heltal kommunikation.
Mediarelations. Kundtidning ARA-viesti.

Ijäs Vesa, överarkitekt

tfn. 029 525 0868

Jauhola Marianne, utvecklingschef

tfn. 029 525 0819

Utveckling av boende.
Bostadsbeståndets riskkontroll

Kamppila Vilja, projektkoordinator

tfn. 029 525 0821

Kolehmainen Maija-Liisa, överingenjör

tfn. 029 525 0835

Styrning av byggnadskostnader.

Laapotti Ulla, energispecialist

tfn. 029 525 0824

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter: energiatodistus (at) ara.fi

Manninen Ari, energispecialist

tfn. 029 525 0883

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter: energiatodistus (at) ara.fi

Mäenpää Susanna, kommunikationsexpert

tfn. 029 525 0815

Planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation.
ARAs publikationer.

ARAs arbetarskyddsfullmäktig.

Pirkkalainen Jyrki, kommunikationsexpert

tfn. 029 525 0896

Planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation.
ARAs publikationer.

Rantala Timo, utvecklingsarkitekt

p. 029 525 0826

Seppälä Tuomas, överingenjör 

tfn. 029 525 0811

Styrning av byggnadskostnader.
Lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus (40 / 50 %).

Tepponen Harri, rapporteringsspecialist

tfn. 029 525 0825

Utveckling av rapportering.

Unhonen Kirsi, energispecialist

tfn. 029 525 0858

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter: energiatodistus (at) ara.fi

Vallius Sampo, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0865

Skicka e-post: valvonta (at) ara.fi

Vikström Hanne, övervakningschef

tfn. 029 525 0863

Serviceområdets chef.

Honkasalo Heli, överinspektör

tfn. 029 525 0833

Utveckling av databehandlingssystem.

Koppaleva Irena, överinspektör

tfn. 029 525 0854

Styrning och övervakning av allmännyttiga samfund.

Kemppainen Minna, inspektör

tfn. 029 525 0938

Angivande av överlåtelsetagare och underhåll av e-tjänster för ARA-samfund.

Kärkkäinen Minna, överinspektör

tfn. 029 525 0843

Styrning och övervakning av bruksvederlagsgrunder. Kontakter av ordningsnummersystemet för bostadsrättsbostäder.

Määttänen Aleksi, överinspektör

tfn. 029 525 0807

Styrning och övervakning av hyresbestämning och bruksvederlagsgrunder.

Nevala Helena, jurist

tfn. 029 525 0802

Befrielse från aravabegränsningar, förändringar av användningsändamål, rivningstillstånd, angivande av överlåtelsetagare och stadgande om allmännyttighet.

Niskanen Piia, överinspektör
(på ledighet)

tfn. 029 525 0859

Styrning och övervakning av hyresbestämning, bruksvederlagsgrunder och allmännyttiga samfund.

Rasilainen Sina, överinspektör

tfn. 029 525 0809

Val av boende och boendedemokrati i hyresbostäder.
Understöd för boenderådgivningsverksamhet.

Saaristo Mira, överinspektör

tfn. 029 525 0894
 

Salin Anne, överinspektör

tfn. 029 525 0829

Val av boende och boendedemokrati i bostadsrättsbostäder. Kontakter som gäller nya lagen om bostadsrättsbostäder.

Salminen Eerika, överinspektör 

tfn. 029 525 0806

Suopanki Mirja, överinspektör

tfn. 029 525 0816

Styrning och övervakning av hyresbestämning, bruksvederlagsgrunder och val av boende och boendedemokrati.

Viitamäki Tarja, inspektör

tfn. 029 525 0828

Befrielse från aravabegränsningar och förberedelse av  rivningstillstånd.

Weckström Ritva, överinspektör

tfn. 029 525 0823

Styrning och övervakning av hyresbestämning och bruksvederlagsgrunder.

Publicerad 05-05-2020 kl. 17.36, uppdaterad 15-02-2021 kl. 14.23