Personal och kontaktuppgifter

Personalens e-postadresserfornamn.efternamn@ara.fi

Ledning

Rossilahti Hannu
överdirektör

tfn. 029 525 0856

Jarmo Lindén
direktör

tfn. 029 525 0808

Kenkkilä Marketta,  lednings assistent

tfn. 029 525 0837

Lehtimäki Kaisa
förvaltningschef

tfn. 029 525 0848

Serviceområdets chef

Hantula Kaisi
i
nformationsexpert

tfn. 029 525 0840

Referensbibliotek och informationstjänst.
Data-administration.

Heikkinen Jaana
inspektör

tfn. 029 525 0852

Anskaffning och reseförvaltning.

Hynynen Jouni
it-specialist

tfn. 029 525 0805

Drift och utvekcling av datasystem.

Ihalainen Arto
it-specialist

tfn. 029 525 0876

Drift och utvekcling av datasystem.
Informationssäkerhet och dataskyddet.

Jesoi Risto
it-specialist

tfn. 029 525 0871

Drift och utvekcling av datasystem.

Karjalainen Tupu
annskaffningsexpert

tfn. 029 525 0873

Annskaffning och anbudsförfarande av anskaffningar.

Kenkkilä Marketta
ledningens assistent

tfn. 029 525 0837

Ledningens assistent.
ARAs evenemang och seminarier.

 

Lagren Eija
HR Partner

tfn. 029 525 0804

Personaladministration.

ARAs arbetarskyddschef.

Lakka Mari
dokumentförvaltningspecialist

tfn. 029 525 0864

Dokumentförvaltning och -användbarhet.

Ritaranta Tuula
inspektör

tfn. 029 525 0831

ARAs evenemang och seminarier.

Salminen Jarkko
expert

tfn. 029 525 0812

Utvekcling av datasystem.

Svan Tapio
förvaltningsassistent

tfn. 029 525 0814

Registratur, arkivet och informationstjänst.

Tiainen Sonja
inspektör

tfn. 029 525 0900

Ekonomiförvaltning.

Huovinen Kimmo, biträdande direktör

tfn. 029 525 0822

Finansierings-serviceområdets chef

Aho Markku, finansieringschef

tfn. 029 525 0842

Huttunen Jaana,

finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0886

 • styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus

Jalonen Helena, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0846

 • styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Jussila Pirjo, projektassistent

tfn. 029 525 0838

Kahilainen Sari, inspektör

tfn. 029 525 0830

 • granskning av utbetalning

Laakso Mikko,

finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0813

 • styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

Lilja Olavi,

förbehandlare

tfn.029 525 0866

 • preliminär behandling av projektansökningar

Lähteenmäki Milla, inspektör

tfn. 029 525 0885

 • utbetalningsuppgifter

Manssila Sonja, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0862

 • projekt om boende för specialgrupper
 • ändringar av användargruppen och användningsändamålet för bostäder för grupper med särskilda behov
 • förändring av användaregrupp

Mattila Tanja, finansieringsanalytiker

tfn. 029 525 0880

Rinnemaa Ritvaliisa, finansieringsöverinspektör

tfn. 029 525 0860

 • styrning av finansiering av hyres- och bostadsrätsshus och specialgruppernas ombyggnadsprojekt

 

Tuura Mika, inspektör

tfn. 029 525 0882

 • utbetalningsuppgifter

Reparationsunderstödsgrupp är en del ARAs av Finansiering-serviceområdet.

Tjänster för reparationsunderstöd

Puhelin-kuvake E-post: korjausavustus.ara (at) ara.fi

Telefontjänster för personkunder

Reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer: tfn. 029 525 0818
Vi betjänar: ti-on kl. 9-11 och 12-15

Energiunderstöd: tfn. 029 525 0918
Vi betjänar: on kl. 9-11

Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar: tfn. 029 525 0928 (inspelningstelefon)

Sakkunniga

Sahanen Liisa (på ledighet)

gruppchef

Ahlberg Hanna  (på ledighet)

överinspektör

Apell Suvi  (på ledighet)

överinspektör

Argillander Sanna

byråassistent

Heikkilä Johanna

överinspektör

Heikkinen Elli

inspektör

Järvensivu Riikka

överinspektör

Kuisma Maaria

överinspektör

Laakso Kirsi

inspektör

Lappalainen Kari

överinspektör

Lauronen Katja

överinspektör

Salenius Anne-Maria

inspektör

Sirén Sini

inspektör

Tuominen Irmeli

överinspektör

Vesterinen Veera

inspektör

Virtanen Juho

inspektör

 

 

Dhalmann Hanna, biträdande direktör

tfn. 029 525 0851
Serviceområdets chef.

Ahola Hannu, bostadsmarknadsexpert

tfn. 029 525 0855

Bostadsmarknadsöversikter.
Statistik och utredningar av boende.

Berg Helena, kommunikationschef

tfn. 029 525 0845

Planering, genomförande och utvekcling av heltal kommunikation.
Mediarelations.

Ijäs Vesa, överarkitekt

tfn. 029 525 0868

Jauhola Marianne, utvecklingschef

tfn. 029 525 0819

Utveckling av boende.
Bostadsbeståndets riskkontroll

Kamppila Vilja, projektkoordinator

tfn. 029 525 0821

Kolehmainen Maija-Liisa, överingenjör

tfn. 029 525 0835

Styrning av byggnadskostnader.

Laapotti Ulla, energispecialist

tfn. 029 525 0824

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter:
energiatodistus (at) ara.fi

Manninen Ari, energispecialist

tfn. 029 525 0883

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter:
energiatodistus (at) ara.fi

Moisio Annika, kommunikationsassistent

tfn. 029 525 0878

Mäenpää Susanna, kommunikationsexpert

tfn. 029 525 0815

Planering, genomförande och utvekcling av webbkommunikation.
ARAs publikationer.

ARAs arbetarskyddsfullmäktig.

Pelvas Pekka, planerare

tfn. 029 525 0861

Uppgifter av bostadsmarknadens utredningar.
Aravafastighetregister.

Rantala Timo, utvecklingsarkitekt

p. 029 525 0826

Rasilainen Sina, överinspektör

tfn. 029 525 0809

Understöd av boenderådgivning.
Val av boende och boendedemokrati (Styrning och tillsyn -serviceområde).

Seppälä Tuomas, överingenjör (på ledighet)

tfn. 029 525 0811

Styrning av byggnadskostnader.
Lån för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus (40 / 50 %).

Unhonen Kirsi, energispecialist

tfn. 029 525 0858

Energicertifikatsuppgifter.

Skicka e-post angående energicertifikatsuppgifter:
energiatodistus (at) ara.fi

Vallius Sampo, specialsakkunnig

tfn. 029 525 0865

 

Skicka e-post: valvonta (at) ara.fi

Turunen Sami, övervakningschef

tfn. 029 525 0803

Serviceområdets chef

Honkasalo Heli, överinspektör

tfn. 029 525 0833

 • utveckling av databehandlingssystem

Koppaleva Irena, överinspektör

tfn. 029 525 0854

Styrning och övervakning av:

 • allmännyttiga samfund

Kemppainen Minna, inspektör

tfn. 029 525 0938

 • luovutuksensaajan nimeämiset
 • verkkoasioinnin ylläpito

Kärkkäinen Minna, överinspektör

tfn. 029 525 0843

Styrning och övervakning av:

 • allmännyttiga samfund
 • hyresbestämning
 • bruksvederlagsgrunder

Määttänen Aleksi, överinspektör

tfn. 029 525 0807

Styrning och övervakning av:

 • hyresbestämning
 • bruksvederlagsgrunder

Nevala Helena, jurist

tfn. 029 525 0802

 • befrielse från aravabegränsningar
 • förändringar av användningsändamål
 • rivningstillstånd
 • angivande av överlåtelsetagare
 • stadgande om allmännyttighet

Niskanen Piia, överinspektör

tfn. 029 525 0859

Styrning och övervakning av:

 • hyresbestämning
 • bruksvederlagsgrunder
 • allmännyttiga samfund

Rasilainen Sina, överinspektör

tfn. 029 525 0809

 • val av boende och boendedemokrati

Saaristo Mira, överinspektör

tfn. 029 525 0894
 

Salin Anne, överinspektör

tfn. 029 525 0829

 • val av boende och boendedemokrati

Salminen Eerika, överinspektör (på ledighet)

Suopanki Mirja, överinspektör

tfn. 029 525 0816

 • styrning och övervakning av hyresbestämning
 • styrning och övervakning av bruksvederlagsgrunder
 • val av boende och boendedemokrati

Viitamäki Tarja, inspektör

tfn. 029 525 0828

 • befrielse från aravabegränsningar
 • förberedelse av  rivningstillstånd

Vikström Hanne, jurist

tfn. 029 525 0863

 • uppgifter gällande ARA-bostadsbestånd, övervakning och lagstifning angående enhets uppgifter

personuppgiftsombud

Weckström Ritva, överinspektör

tfn. 029 525 0823

Styrning och övervakning av:

 • hyresbestämning
 • bruksvederlagsgrunder
Publicerad 5.5.2020 kl. 17.36, uppdaterad 5.5.2020 kl. 17.05