ARAs logo

(jpg 254kb, CMYK)

ARAs logo i byggnadsplatstavlan

Logo placeras i mitten av tavlan så att logos "skyddsområde" stannar inom tavlans kanter. Logos skyddområde är hälften av logos höjd.

Tavlas storlek:  2500 x 600 mm

Ladda ner:  ARAs logo till byggnadsplatstavlan (pdf, CMYK)

Publicerad 18.2.2013 kl. 12.17, uppdaterad 7.11.2017 kl. 10.04