Kommunikation

Kommunikation ombesörjer information inom ARA, webbtjänster, redigerar intressentgruppblad samt organisering av mäss-  och mediaevenemang. 

Kommunikation också redigerar ARAs nyhetsbrev och koordinerar ARAs publikationverksamhet.

Kontaktuppgifter

E-post: viestinta.ara  @ ara.fi

  • Helena Berg, kommunikationschef, 
    helena.berg(at)ara.fi, tfn. 029 525 0810
  • Susanna Mäenpää,kommunikationsexpert,
    susanna.maenpaa(at)ara.fi, tfn. 029 525 0815
Publicerad 29.10.2013 kl. 14.54, uppdaterad 5.1.2018 kl. 20.45