ARAs kommunikation

Kommunikation ombesörjer information inom ARA, webbtjänster, redigerar intressentgruppblad samt organisering av mäss- och mediaevenemang. 

Kommunikation också redigerar ARAs nyhetsbrev och koordinerar ARAs publikationverksamhet.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Helena Berg,
kommunikationschef
tfn 029 525 0845
Twitter: @eHelenaBerg

  • medier och mediakontakter, intervjubegäran
  • aktuell kommunikation
  • ARAviesti-kundtidning

Jyrki Pirkkalainen
kommunikationsexpert
tfn 029 525 0896 

  • webbtjänster
  • tillgänglighet
  • ARAs publikationer, anvisningar och guider
     

E-postadressen i form: fornamn.efternamn@ara.fi

Publicerad 12-11-2021 kl. 0.00, uppdaterad 09-11-2021 kl. 14.31