ARAs kommunikation

Kommunikation ombesörjer information inom ARA, webbtjänster, redigerar intressentgruppblad samt organisering av mäss- och mediaevenemang. 

Kommunikation också redigerar ARAs nyhetsbrev och koordinerar ARAs publikationverksamhet.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Helena Berg,
kommunikationschef
tfn 029 525 0845
Twitter: @eHelenaBerg

  • medier och mediakontakter, intervjubegäran
  • aktuell kommunikation
  • ARAviesti-kundtidning

Susanna Mäenpää,
kommunikationsexpert
tfn 029 525 0815 
Twitter: @SusannaMaenpaa

  • webbtjänster
  • tillgänglighet
  • grafiska tjänster
  • ARAs publikationer, anvisningar och guider
     

E-postadressen i form: fornamn.efternamn@ara.fi

Publicerad 29-10-2013 kl. 14.54, uppdaterad 28-05-2021 kl. 11.02