Ara ansvarar om utförandet av bostadspolitik

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) är myndigheten som lyder under förvaltningsgren av Miljöministeriet. Ara ansvarar om utförandet av statens bostadspolitik.

Arabeviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ara-bostadsbeståndet. Aradeltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen.

Ara är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som utvecklar och förnyar samt främjar ett ekonomiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser. Pricipen är: varje människa har rätt till ett gott boende.

Publicerad 15-02-2013 kl. 10.14, uppdaterad 26-10-2023 kl. 9.10