Gå till innehållet

Aktuellt RSS

ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022

04-02-2022
Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.

Förhandsinformation om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 2022

15-10-2021
Flera ändringar är att vänta i understöden för laddningsinfrastruktur år 2022.

ARA-erkännanden gick till Kemi och Lahtis

15-10-2021
ARA har beviljat fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itätuuli och Kemi stad samt bostadsstiftelsen Lahden vanhusten asuntosäätiö och Lahtis stad erkännandet ”ARA-asumisen raivaaja” 2020 och 2021 för framgångsrik utveckling av bostadsbeståndet.

Ytterligare satsningar på understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar

31-05-2021
Understödet för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar har väckt stort intresse bland husbolag. I understödet föreslås det i programmet för hållbar tillväxt, ett tillägg på 20 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument. I årets tredje tilläggsbudget föreslås att 7,5 miljoner euro allokeras till understödet i år. Beredskap för laddningspunkter stöds till ett antal som i år överstiger 20 000.
Mer nyheter och pressmeddelande

Rekommendationer och anvisningar under coronatiden

En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp

03-04-2020
Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.

Följ oss i sociala medier: