Gå till innehållet

Aktuellt RSS

Nytt understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

25-08-2022
Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Sökanvisningen samt närmare information gällande ansökan om understödet publiceras av ARA när understödet kan sökas.

Det är möjligt att få ARAs energiunderstöd för anskaffning av solpaneler

22-08-2022
ARAs energiunderstöd kan beviljas för utrustning som används för att utnyttja solenergi, såsom solpaneler och nödvändigt kablage.

Bra boende skapar en trygg grund för livet

10-06-2022
Den internationella festivalen samlar experter inom boende i Helsingfors 14-17.6.

Beslut om understöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar enligt villkoren för 2022

30-05-2022
Villkoren 2021 och 2022 för understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar skiljer sig något från varandra. Vid behandling av ansökningar följer man villkoren för 2022.
Mer nyheter och pressmeddelande

Rekommendationer och anvisningar under coronatiden

En hyresgäst som råkat I betalningssvårigheter bör aktivt söka hjälp

03-04-2020
Om det uppstår svårigheter med betalningen av hyran ska hyresvärden kontaktas utan dröjsmål. Det finns också andra aktörer som kan hjälpa den boende att reda ut sin situation.

Följ oss i sociala medier: