Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Avustuksen tilanne 25.3.2024

Määräraha- ja käsittelytilanne

Asuinrakennuksille tarkoitetun sähköautojen latausinfra-avustuksen haku on päättynyt. Uusia hakemuksia ei voi enää lähettää Araan. Avustukselle ei ole näköpiirissä jatkoa vuonna 2024, joten sähköautojen latausinfra-avustus on nyt päättynyt.

Hakemusten arvo ylittää avustukselle varatun määrärahan. Uusia hakemuksia tuli avustuksen viime metreillä runsaasti, eikä määräraha välttämättä riitä jokaiselle hakijalle.

Käsittelyä odottavia sähköautojen latausinfra-avustushakemuksia on noin 180 kappaletta. Otamme nyt käsittelyyn joulukuun 2023 alussa lähetettyjä hakemuksia.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä ja ratkaistaan siinä järjestyksessä, missä saamme hakemuksen ratkaisuun tarvittavat tiedot. Määrärahavaraus tehdään vasta päätöksenteon yhteydessä. Tämän takia hakemuksesta lähetettävään mahdolliseen lisäselvityspyyntöön kannattaa vastata mahdollisimman ripeästi. Määräaika vastaamiselle on kaksi viikkoa, ja sen jälkeen päätös tehdään käyttäen hakemuksella olleita tietoja.

Hakemusten täydentäminen

Jos tiedätte, että hakemuksen asiamies on muuttunut, hankkeen kustannukset ovat muuttuneet tai tiedossa on muita täydennyksiä hakemukseen, hakemusta voi täydentää omatoimisesti. Tämä varmistaa nopeamman käsittelyn kaikille ja avustusrahan mahdollisimman tarkan käytön. Täydennykset voi toimittaa korjausavustusten sähköpostiin korjausavustus.ara (at) ara.fi.

Ara myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustusta voidaan myöntää myös pysäköintiyhtiöille, jos ne toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella ja avustuksella toteutettava latausinfra on tarkoitettu asukaspysäköinnin käyttöön.

Avustusta ei voi enää hakea. 

Avustusta on myönnetty vuodesta 2018 lähtien yli 3 400 kohteeseen, yhteensä yli 55 miljoonaa euroa. Avustuksella on sähköistetty jo yli 70 000 autopaikkaa.

Muutokset jo tehtyyn hakemukseen

Jos hakemuksen asiamies on muuttunut, hankkeen kustannukset ovat muuttuneet tai tiedossa on muita täydennyksiä hakemukseen, hakemusta voi täydentää omatoimisesti. Tämä varmistaa nopeamman käsittelyn kaikille ja avustusrahan mahdollisimman tarkan käytön. Täydennykset voi toimittaa korjausavustusten sähköpostiin korjausavustus.ara(at)ara.fi.

Myönnetyn avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä. 

Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan hakijayhtiön pääkirjan ote, jossa latausinfran kulut on tiliöity omalle tililleen. Lisäksi liitteenä on oltava myös järjestelmätoimituksen vastaanottopöytäkirja.

Lisätietoa maksatuksesta on hakuohjeessa:  Sähköautojen latausinfra-avustuksen hakuohje (pdf)

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) ja sellaiset pysäköintiyhtiöt, jotka toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella ja joiden avustuksella toteutettava latausinfra on tarkoitettu asukaspysäköinnin käyttöön.

Avustukseen sovelletaan de minimis -asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voisi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä. 
Siirry De minimis -asetukseen (Eur-Lex) 

Katso myös Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta ohjeet vähämerkityksellisestä tuesta eli de miminis -tuesta: Siirry TEM:in vähämerkityksellisen tuen sivulle

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustus on 35 % hakemuksella avustettavaksi hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohden. Avustuksen määrää laskettaessa kustannuksia huomioidaan enintään 4 000 euroa latausvalmiutta kohden.  

Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa toiminnallisen latausvalmiuden vähintään viidelle latauspisteelle tai kaikille autopaikoille, jos taloyhtiössä on alle viisi autopaikkaa. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jos ne tulevat taloyhtiön omistukseen.

Avustettava minimitoteutus on sähkökeskukselta viidelle autopaikalle saakka tulevat, vähintään 11 kW tehon kestävät sähkönjohtimet. 

Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Toteutuvan latausinfrahankeen avustettavia kustannuksia ovat 

 • tarvekartoitus
 • hankesuunnittelu
 • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
 • sähköliittymän tyypin muutos
 • putkitukset ja kaapeloinnit
  • niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
 • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Hakemuksen liitteet

Avustushakemusta ei voida käsitellä jos sen liitteenä ei ole kaikkia pakollisia tietoja ja dokumentteja. Jokaisella hakemuksella tulee olla liitteenä vähintään

 • kaupparekisteriote
 • kustannuserittely latausinfran rakentamisesta
 • selvitys hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä (ilmettävä toteutettavien toiminnallisten latausvalmiuksien määrä, kaapeloinnin mahdollistama latausteho sekä mahdollisten latauslaitteiden määrä, merkki ja malli
  • Huom. Latauslaite on avustuksen kannalta vapaaehtoinen. Yhtään laitetta ei tarvitse ottaa käyttöön.
 • yhtiökokouksen päätös latausinfrahankkeen toteutuksesta ja latauslaitteiden hankinnasta taloyhtiön omistukseen
  • jos avustusta haetaan pelkkien latauslaitteiden hankintaan niin siinä tapauksessa hallituksen kokouspöytäkirja riittää

Lisäksi, jos taloudellinen toimija käyttää määräävää valtaa taloyhtiössä, tarvitaan osakasluettelo ja de minimis -selvitys.

Laki 733/2020 suhteessa avustukseen

Jos latausinfrahanke toteutetaan asuinrakennuksen tai pysäköintihallin laajamittaisen korjaustyön yhteydessä, ja hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa ja rakennusluvassa edellytetään, että kohteessa on toteutettava sähköautojen latausvalmius lain 733/2020 vaatimusten toteuttamiseksi, silloin hakulomakkeella valitaan "Kyllä" kun asiasta kysytään. Muussa tapauksessa valitaan "Ei".

Jos hanke toteutetaan lain vaatimusten toteuttamiseksi ja sille halutaan avustusta, ovat avustuskelpoisuusvaatimukset samat kuin muillakin hankkeilla. Hakijan pitää kuitenkin erotella lain vaatimien osien kustannukset muista kustannuksista, koska avustuksen ehdoissa kielletään lain vaatimien osien avustaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että johtoreitit keskukselta autopaikoille eivät tällöin ole avustuskelpoiset. Hakijan tulee tällöin pyytää hankkeen toteuttajalta selvitys johtoreittien kustannuksista ja jättää ne pois avustettavaksi haettavista kustannuksista. Johtoreiteiksi katsotaan autopaikoille johtavat kaapelikaivannot ja/tai kaapeleille tarkoitetut telineet seinälle ja/tai kattoon ripustettuina.

Julkaistu 19.8.2020 klo 13.57, päivitetty 7.3.2024 klo 11.31