Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (mm. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

45 %  toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 euroa)
Huom! Avustuksen voi saada 55% suuruisena, jos vähintään puolella paikoista voi ladata 11 kW tai suuremmalla teholla.

 

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana.

ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 5,3 miljoonan euron määrärahat. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustukseen sovelletaan de minimis -asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voisi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustus on 45 % tai tehokannusteella 55 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. 

Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Avustettavia kustannuksia ovat:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit
    • niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa

Miten avustusta haetaan?

Avustuksella on jatkuva haku. Hakemus tulee jättää ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Milloin voi hakea?

Avustuksella ei ole määritettyä hakuaikaa, vaan sen hakuaika on jatkuva.

Tutustu avustuksen hakuohjeeseen (ohje aukenee alla olevasta linkistä).

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä.
Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan hakijayhtiön pääkirjan ote, jossa latausinfran kulut on tiliöity omalle tililleen. Lisäksi liitteenä tulee olla järjestelmätoimituksen vastaanottopöytäkirja.

Julkaistu 19.8.2020 klo 13.57, päivitetty 3.11.2020 klo 16.56