Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Avustuksen tilanne 29.11.2023

Määrärahatilanne

Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden toisessa lisätalousarviossa avustukselle 9,3 miljoonan euron lisäyksen.

Lisämäärärahan myötä avustusta on jäljellä uusille hakemuksille noin 1,6 miljoonaa euroa. Arviomme mukaan määräraha riittäisi suunnilleen vuoden 2023 loppuun, riippuen uusien hakemusten määrästä.

Uusia hakemuksia saa edelleen toimittaa, ja hakemus kannattaakin tehdä pian.

Käsittelytilanne

Käsittelyä odottavia hakemuksia on noin 530 kappaletta. Marraskuussa 2023 jätetyn hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 4–5 kuukautta. Käsittelemme nyt elokuun 2023 alussa toimitettuja hakemuksia.

Avustuksen jatko

Avustukselle myönnetty 9,3 miljoonan euron lisämääräraha on siirtomääräraha, jota ARA saa käyttää vuoden 2024 puolellakin. Käytännössä osa lisämäärärahasta ja osa ARAlle tulleista latausinfra-avustushakemuksista tulevatkin siirtymään käytettäväksi ja käsiteltäväksi vuoden 2024 puolelle käsittelyaikamme takia. Lisämäärärahan loppuessa avustus on ainakin tältä erää loppumassa, sillä avustukselle ei ole esitetty jatkoa valtion vuoden 2024 talousarvioesityksessä.

 

 

 

Ara myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustusta voidaan myöntää myös pysäköintiyhtiöille, jos ne toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella ja avustuksella toteutettava latausinfra on tarkoitettu asukaspysäköinnin käyttöön.

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Asuinrakennuksen omistaville yhteisöille (mm. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

35 %  toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 euroa.
Latausvalmistuskohtainen
yläraja 1 400 euroa.

Avustuksen tarkoitus

Avustuksella parannetaan sähköautojen latausmahdollisuuksia asuinrakennusten yhteydessä ja siten edistetään sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Ladattavien sähköautojen määrä on kasvussa. Sähköinen liikenne Ry:n tilastojen mukaan vuonna 2022 Suomessa liikenteeseen tuli 49 018 ladattavaa autoa lisää, joista 21 968 oli täyssähköautoja. Vuoden 2022 lopussa ladattavia autoja oli liikenteessä yhteensä lähes 150 000. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana.

Ennen hakemista

Tarkemmat ohjeet ja avustuksen myöntämisen edellytykset on kerrottu hakuohjeessa.
Tutustu ohjeeseen ennen avustuksen hakemista: Lataa avustuksen hakuohje (pdf)

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) ja sellaiset pysäköintiyhtiöt, jotka toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella ja joiden avustuksella toteutettava latausinfra on tarkoitettu asukaspysäköinnin käyttöön.

Avustukseen sovelletaan de minimis -asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voisi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä. 
Siirry De minimis -asetukseen (Eur-Lex) 

Katso myös Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta ohjeet vähämerkityksellisestä tuesta eli de miminis -tuesta: Siirry TEM:in vähämerkityksellisen tuen sivulle

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustus on 35 % hakemuksella avustettavaksi hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohden. Avustuksen määrää laskettaessa kustannuksia huomioidaan enintään 4 000 euroa latausvalmiutta kohden.  

Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa toiminnallisen latausvalmiuden vähintään viidelle latauspisteelle tai kaikille autopaikoille, jos taloyhtiössä on alle viisi autopaikkaa. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jos ne tulevat taloyhtiön omistukseen.

Avustettava minimitoteutus on sähkökeskukselta viidelle autopaikalle saakka tulevat, vähintään 11 kW tehon kestävät sähkönjohtimet. 

Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Toteutuvan latausinfrahankeen avustettavia kustannuksia ovat 

 • tarvekartoitus
 • hankesuunnittelu
 • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
 • sähköliittymän tyypin muutos
 • putkitukset ja kaapeloinnit
  • niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
 • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Milloin voi hakea?

Avustusta voi hakea ympäri vuoden.

Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Ohjeita hakemiseen

Avustushakemusta ei voida käsitellä jos sen liitteenä ei ole kaikkia pakollisia tietoja ja dokumentteja. Jokaisella hakemuksella tulee olla liitteenä vähintään

 • kaupparekisteriote
 • kustannuserittely latausinfran rakentamisesta
 • selvitys hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä (ilmettävä toteutettavien toiminnallisten latausvalmiuksien määrä, kaapeloinnin mahdollistama latausteho sekä mahdollisten latauslaitteiden määrä, merkki ja malli
  • Huom. Latauslaite on avustuksen kannalta vapaaehtoinen. Yhtään laitetta ei tarvitse ottaa käyttöön.
 • yhtiökokouksen päätös latausinfrahankkeen toteutuksesta ja latauslaitteiden hankinnasta taloyhtiön omistukseen
  • jos avustusta haetaan pelkkien latauslaitteiden hankintaan niin siinä tapauksessa hallituksen kokouspöytäkirja riittää

Lisäksi, jos taloudellinen toimija käyttää määräävää valtaa taloyhtiössä, tarvitaan osakasluettelo ja de minimis -selvitys.

Laki 733/2020 suhteessa avustukseen

Jos latausinfrahanke toteutetaan asuinrakennuksen tai pysäköintihallin laajamittaisen korjaustyön yhteydessä, ja hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa ja rakennusluvassa edellytetään, että kohteessa on toteutettava sähköautojen latausvalmius lain 733/2020 vaatimusten toteuttamiseksi, silloin hakulomakkeella valitaan "Kyllä" kun asiasta kysytään. Muussa tapauksessa valitaan "Ei".

Jos hanke toteutetaan lain vaatimusten toteuttamiseksi ja sille halutaan avustusta, ovat avustuskelpoisuusvaatimukset samat kuin muillakin hankkeilla. Hakijan pitää kuitenkin erotella lain vaatimien osien kustannukset muista kustannuksista, koska avustuksen ehdoissa kielletään lain vaatimien osien avustaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että johtoreitit keskukselta autopaikoille eivät tällöin ole avustuskelpoiset. Hakijan tulee tällöin pyytää hankkeen toteuttajalta selvitys johtoreittien kustannuksista ja jättää ne pois avustettavaksi haettavista kustannuksista. Johtoreiteiksi katsotaan autopaikoille johtavat kaapelikaivannot ja/tai kaapeleille tarkoitetut telineet seinälle ja/tai kattoon ripustettuina.

Hae avustusta Aran verkkoasioinnissa

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Kirjautua voi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suosittelemme käyttämään Chrome- tai Firefox-selainta.

Tarvitset asiointivaltuuden avustuksen hakemiseen

Yhteisön edustaja tarvitsee Suomi.fi-asiointivaltuuden voidakseen toimia hakijayhteisön nimissä. Tarvittava valtuus on Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminen.

Kirjaudu palveluun

Näin vaihdat palvelussa asiointiprofiilin, jotta voit hakea yhteisöjen avustuksia

 1. Tunnistaudu palveluun omilla tunnuksillasi.
 2. Valitse asiointiprofiiiliksi taloyhtiö, jota edustat: 
  1. Valitse avustushakemusten yllä olevasta alasvetovalikosta (jossa näkyy oletuksena oma nimesi) "Yhteisön asiointivaltuuksien noutaminen". Tämä avaa uuden ikkunan Suomi.fi-palveluun.
  2. Valitse uuteen ikkunaan avautuneesta listasta yhteisö, jonka puolesta haet avustusta ja vahvista valinta.
  3. Palaat Aran verkkoasiointijärjestelmään ja sivulla näkyvät nyt yhteisöille tarkoitetut avustushakemukset.
 3. Siirry täyttämään avustushakemus.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä. 

Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan hakijayhtiön pääkirjan ote, jossa latausinfran kulut on tiliöity omalle tililleen. Lisäksi liitteenä on oltava myös järjestelmätoimituksen vastaanottopöytäkirja.

Julkaistu 19.8.2020 klo 13.57, päivitetty 10.11.2023 klo 10.44