Esimerkillisiä kohteita

Näillä sivuilla esitellään ARAn rahoittamia kohteita, joiden toteutuksessa ARAn laatutavoitteita on viety käytäntöön esimerkillisellä tavalla.

ARA-tuotannossa on tavoitteena toteuttaa toimivaa, viihtyisää sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

Parhaimmillaan ARA-asuntotuotanto on:

  • pitkäikäistä, toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävää
  • energiatehokasta niin, että lämmitysenergian tarve on vähäinen ja/tai energian tarve katetaan uusiutuvalla energiamuodolla
  • kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen elämäntavan mahdollistavaa
  • ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullista tai sijaintialueellaan kilpailukykyistä
  • tiloiltaan ja lähiympäristöltään turvallista ja esteetöntä
  • muuntojoustavaa mahdollistaen esim. tilaratkaisujen kehittämisen ja muuttamisen asukkaiden vanhenemisesta ja mahdollisesta vammautumisesta aiheutuvia tilatarpeita vastaaviksi sekä
  • esimerkillistä muulle asuntotuotannolle.
Yhteisöllisyyttä korostava Sukupolvienkortteli 8.2.2017
Sukupolvienkortteli Helsingin Jätkäsaaressa on ainutlaatuinen kohde. Korttelin yhteisöllisyyttä korostava konsepti on suomalaisittain harvinainen.
Lue lisää
Energiatehokas ja esteetön Onnelanpolku 7.10.2014
Palvelukeskus Onnelanpolun palvelukonsepti on edistyksellinen ja rakennukset energiatehokkaita. Talon esteettömyys ja lukuisat palvelut virittävät ja tukevat ikäihmisten elämää.
Lue lisää
Edullista asumista energiatehokkaassa palvelutalossa 21.2.2013
Siilinjärvellä sijaitseva Kaaripolun palvelukoti on Suomen ensimmäinen ARA-tuotannossa toteutettu energiatehokkuudeltaan passiivitasoinen palvelutalo. Asukkaat hyötyvät energiatehokkuudesta edullisina asumiskustannuksina.
Lue lisää
Suomen ensimmäiset nollaenergiakerrostalot 8.2.2013
Suomen ensimmäiset nollaenergiakerrostalot rakennettiin Kuopioon ja Järvenpäähän. Hankkeet toteuttivat Kuopion Opiskelija-asunnot ja Järvenpään Mestariasunnot. Suunnittelu käynnistettiin vuonna 2008 ja kohteet otettiin käyttöön vuonna 2011.
Lue lisää
Julkaistu 22.2.2013 klo 11.55, päivitetty 23.3.2017 klo 11.00