ARAn palvelut digitalisoituvat

Hankekäsittelyn, avustusten hakemisen sekä ohjauksen ja valvonnan palvelut digitalisoidaan. Tavoitteena on, että tietojärjestelmämme tukevat käyttäjälähtöistä digitaalista asiointia: asiointi on sujuvaa jokaiselle käyttäjälle.

Palveluiden digitalisointi hyödyttää asiakkaitamme, kun ARAn asiakas- ja kiinteistörekisteri kootaan yhteen digipalveluun. Sekä asiakkaat että ARAn virkamiehet pääsevät katselemaan asiakas- ja kiinteistötietoja nykyistä sujuvammin.

Verkkoasiointipalvelu otetaan käyttöön vaiheittain

Tulevaisuudessa kaikki uusiin hankkeisiin ja avustushakemuksiin liittyvät tiedot voidaan toimittaa sähköisesti, samoin rahoitus- ja avustuspäätökset.

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ARAn verkkoasiointi mahdollistaa ARA-asuntokantaa omistavien yhteisöjen asiakas- ja kiinteistörekisterin sekä viestitoiminnallisuudet sekä ohjaukseen ja valvontaan liittyviä palveluja.

Yhteisökäyttäjien tunnistaminen toteutetaan pääsääntöisesti Katso-tunnuksilla. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yhteisöjä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin.  Yksityishenkilöt tunnistetaan Suomi.fi-tunnistamisella eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 

Tietojärjestelmähankkeet

 • Hankepankki

  • Hankepankki on ARAn palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.
    

 • ARAn verkkoasiointi: yhteisö- ja henkilöasiakkaille

  • yhteydenotot asiakkaiden ja ARAn välillä

  • ARA-kiinteistörekisteri

  • tietoa vireillä olevan asian käsittelytilanteesta

  • hakemukset ja lomakkeet tietojen toimittamista varten

  • asiakirjat yhdessä paikassa

 • Yhteisöt voivat hoitaa ARA-asuntokannan ohjaukseen ja valvontaan liittyvän asioinnin sähköisesti. Palvelussa yhteisöt voivat tehdä hakemuksia, raportoida ARAn pyytämiä valvontatietoja, lähettää tilinpäätöstietoja ja liitteitä sekä käydä viestinvaihtoa ARAn asiantuntijoiden kanssa.

 • Palvelu laajennetaan myös lainojen ja avustusten hakemiseen. Palvelussa asiakkaat voivat tehdä hanke- ja avustushakemuksia sekä toimittaa hakemusten liitteet. Tällä hetkellä jo korjausavustuksia voi hakea diginä.

   

 

 

Julkaistu 19.11.2015 klo 8.48, päivitetty 3.10.2018 klo 15.11